Sesiynau wyneb yn wyneb ac ar-lein yn eich ysgol neu sefydliad ieuenctid

Cyhoeddwyd 07/05/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 24/06/2022   |   Amser darllen munudau

Caiff gwasanaeth allanol Addysg ac Ymgysylltu a Phobl Ifanc y Senedd ei redeg gan athrawon a gweithwyr ieuenctid profiadol.

Gallwch drefnu sesiwn wyneb yn wyneb neu ar-lein ar gyfer eich hysgol neu fudiad ieuenctid. 

Rydym yn cynnig:

  • Cyflwyniadau neu weithdai rhyngweithiol ar gyfer oedrannau 7-25 oed i ddysgu am y Senedd mewn ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid.
  • Cyfle i bobl ifanc i roi adborth, drwy ymgynghoriadau, ar faterion sy’n cael eu trafod gan Bwyllgorau’r Senedd.
  • Ffocws ar sut mae pobl ifanc yn gallu ymgysylltu â gwaith y Senedd e.e. proses ddeisebau’r Senedd.
  • Addysgu am waith Senedd Ieuenctid Cymru a sut i gymryd rhan.
  • Mae’r gweithdai yn berthnasol i themâu dinasyddion moesol gwybodus ac yn addas ar gyfer gwersi Addysg Bersonol/BAC a Chynghorau Ysgol.

I drefnu cyflwyniad neu weithdy yn eich ysgol neu goleg defnyddiwch y ffurflen archebu isod.

Ffurflen archebu