Ymweld â chi

Cyhoeddwyd 07/05/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 12/01/2021   |   Amser darllen munudau

Caiff gwasanaeth allanol Addysg ac Ymgysylltu a phobl Ifanc y Senedd ei redeg gan athrawon a gweithwyr ieuenctid profiadol.
Rydym yn cynnig:

  • Cyflwyniadau neu weithdai interactif ar gyfer oedrannu 7-25 year i ddysgu am y Senedd mewn ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid.
  • Cyfle i bobl Ifanc i rhoi adborth, drwy ymgynghoriadau, ar faterion sy’n cael eu trafod gan Bwyllgorau’r Senedd.
  • Ffocws ar sut mae pobl Ifanc yn gallu ymgysylltu â gwaith y Senedd e.e proses ddeisebau’r Senedd.
  • Addysgu am waith Senedd Ieuenctid Cymru.

Trefnwch gyflwyniad neu weithdy yn eich ysgol neu'ch coleg drwy ffonio 0300 200 6565 neu ebostiwch cyswllt@senedd.cymru.