Arddangosfeydd yn y Senedd

Cyhoeddwyd 01/09/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 30/11/2020   |   Amser darllen munudau

Mae’r arddangosfeydd yn y Senedd yn gyfle i weld yr enghreifftiau gorau o’r hyn y gall Cymru ei gynnig.

Maent yn amrywio o bartneriaethau â’n prif sefydliadau cenedlaethol i brosiectau a gaiff eu datblygu ar y cyd â chymunedau Cymru. Cadwch lygad ar yr hyn a fydd i’w weld yn yr arddangosfeydd a’r prosiectau ar-lein sydd ar y gweill yn ogystal ag yn yr arddangosfeydd teithiol a fydd yn dod i’ch ardal chi.


Mae adeilad y Senedd yn gartref i arddangosfeydd o bwysigrwydd cenedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys y Lle Celf, y Weeping Window ac arddangosfa Canmlwyddiant Kyffin Williams i enwi dim ond ychydig.

Mae Oriel y Senedd yn union uwchben y siambr drafod, ac mae’r arddangosfeydd yn adlewyrchu pynciau llosg y dydd gan sbarduno sgyrsiau am fywyd yng Nghymru, democratiaeth Cymru, a gwaith y Senedd.

Bydd prosiectau cymunedol o bob rhan o Gymru yn cael eu harddangos yn Oriel y Dyfodol yn y Pierhead. Mae'r arddangosfeydd hyn yn ymdrin â dyheadau ein cymunedau a’r problemau sy’n eu hwynebu, neu’n dathlu treftadaeth ddiwylliannol Cymru.

 

A oes modd i mi gynnal arddangosfa yn y Senedd?

Os hoffech wneud cais i gynnal arddangosfa, cysylltwch â lleoliadau@senedd.cymru gan gynnwys eich enw, enghreifftiau ffotograffig a disgrifiad o'r gwaith arfaethedig.