Y Pierhead Heddiw

Cyhoeddwyd 15/12/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 15/12/2020   |   Amser darllen munudau

Mae’r Pierhead yn fan cyfarfod unigryw i bobl Cymru ac yn darparu ar gyfer ymwelwyr, digwyddiadau a chynadleddau.Mae’n lle i fynegi barn a rhoi llais i faterion sydd o bwys i chi fel unigolion, cymunedau neu sefydliadau. 

Wedi’i godi ym 1897, death yr adeilad rhestredig Gradd I hwn yn bencadlys Cwmni Rheilffordd Caerdydd ar ôl i swyddfeydd Cwmni Doc Bute gael eu difrodi mewn tân ym 1892. 

Bu newidiadau mawr yn nociau Caerdydd dros y ganrif ddiwethaf, ond eto, mae’r Pierhead wedi aros yn nodwedd ganolog yn yr ardal hynod hon. Yn yr ystafelloedd prysur hyn, byddai cyfrifyddion, dyfrddarlunwyr, syrfëwyr a theipyddion yn gweithio ochr yn ochr er mwyn cynnal dociau a oedd gyda’r mwyaf ffyniannus yn y byd. Ac mae sôn mai yn y Pierhead y cafodd y siec gyntaf erioed am filiwn o bunnoedd ei chadw ar ôl iddi gael ei llofnodi yn y Gyfnewidfa Lo gerllaw. 

Fel cefndir bwletinau newyddion dirifedi, y Pierhead yw un o dirnodau mwyaf cyfarwydd Cymru. Ar ôl gwneud gwaith adnewyddu sylweddol, mae cyfle bellach i ymwelwyr ddysgu am ei hanes amrywiol, gan weld sut y bu’r adeilad yn dyst i newidiadau anhygoel ym Mae Caerdydd wrth i hen ganolfan ddiwydiannol y wlad droi’n gartref i ddemocratiaeth yng Nghymru.