Teithiau

Cyhoeddwyd 01/09/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 03/12/2020   |   Amser darllen munudau

Caiff grwpiau o ymwelwyr (gyda rhifau i fyny i 40 mewn maint) sydd wedi archebu ymlaen llaw eu croesawu yn y Senedd ac yna cânt eu tywys o amgylch yr adeilad unigryw a hynod hwn gan Dywysydd. Mae hefyd yn bosibl cyfarfod ag Aelodau’r Senedd, os gwneir cais ymlaen llaw a chyn belled â’u bod ar gael.

Rydym yn cynnig teithiau o amgylch y Senedd sy'n addas ar gyfer grwpiau llai, teuluoedd ac unigolion am 11 y.b, o ddydd Llun i ddydd Gwener bob wythnos heblaw am gyfnodau toriad y Senedd. 
 
Rydym hefyd yn cynnig teithiau galw i fewn pan rydym wedi ein staffio'n ddigonol.

Ar ddyddiau busnes (dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau), caiff ymwelwyr weld y Neuadd, yr Oriel, Oriel y Pwyllgorau ac Oriel y Siambr. Mae’r cyflwyniad yn canolbwyntio ar nodweddion cynaliadwy’r adeilad yn ogystal â sut mae’r Senedd yn gweithio ac maent yn parhau am tua awr. Nid yw'r teithiau hyn o reidrwydd yn cynnwys sedd i wylio sesiwn Cyfarfod Llawn na chyfarfodydd Pwyllgor. Os oes angen seddi arnoch, dylech eu harchebu ar wahân, a gellir gwneud hyn hyd at dair wythnos ymlaen llaw.

Mae Siop y Senedd ym Mae Caerdydd yn cynnig dewis o nwyddau a rhoddion o Gymru â brand y Senedd arnynt i ymwelwyr.

Gwasanaethau Dehongli Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Mae dehonglwyr BSL, gwefuslefarwyr, palandeipyddion a defnyddwyr Makaton ar gael ar gais ar gyfer cyfarfodydd llawn, cyfarfodydd pwyllgor a theithiau tywys yn y ton ar gael ar gais ar gyfer cyfarfodydd llawn, cyfarfodydd pwyllgor a theithiau tywys yn y Senedd. Mae angen rhybudd o bymtheg diwrnod gwaith er mwyn sicrhau bod y cymorth hwn ar gael. Gellir archebu’r gwasanaeth am ddim drwy gysylltu â llinell archebu’r Senedd. Ceir y manylion isod.