Y Senedd, Bae Caerdydd

Y Senedd, Bae Caerdydd

Etholiad y Senedd 2021 - Hyfforddi'r Hyfforddwr

Cyhoeddwyd 01/02/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 17/03/2021

Addas ar gyfer: Grwpiau cymunedol, sefydliadau ac unigolion

Dyddiad ac amser: Nifer o ddyddiadau 

Hyd: 1 awr

Lleoliad: Digwyddiad Ar-lein

£ Am Ddim

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn:

Ein Llais, Ein Senedd, Ein Cymru. Bydd y sesiwn hon yn darparu gwybodaeth allweddol i chi a’ch grŵp ar gyfer Etholiad y Senedd.

Ar 06 Mai 2021 byddwch yn cael y cyfle i ddefnyddio eich llais i benderfynu pwy ddylai eich cynrychioli chi a'ch cymuned yn Senedd Cymru.

Mae'r sesiwn hon yn gyflwyniad i system bleidleisio unigryw y Senedd, y meysydd mae'r Senedd yn gyfrifol amdanyn nhw, a'r wybodaeth ddiweddaraf am yr etholiad.

Bydd y sesiwn yn cynnwys manylion ynghylch:

  • Y broses etholiadol a dyddiadau allweddol;
  • Cymhwysedd pleidleiswyr;
  • Sut i gofrestru i bleidleisio;
  • Y system bleidleisio sydd ar waith ar gyfer etholiad y Senedd;
  • Dros beth y mae dinasyddion yn pleidleisio, h.y. y pwerau sydd gan y Senedd;
  • Ffurfio'r Senedd nesaf;
  • Rôl Senedd Cymru ac Aelodau o’r Senedd.

Bydd y sesiwn hefyd yn darparu gwybodaeth i chi ynghylch adnoddau ar-lein, fideos a gweithgareddau i’ch helpu i gynnal eich sesiwn eich hun. 

Mae’r sesiwn hon mewn partneriaeth â’r Comisiwn Etholiadol.

Archebu:

Sesiwn ar-lein am ddim yw hon ar sawl dyddiad gwahanol.

Dewis dyddiad

chevron_right

Eisiau archebu sesiwn teilwredig ar etholiad y Senedd ar gyfer eich grŵp neu sefydliad cymunedol? Cysylltu â ni

 


Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae croeso i chi anfon eich cwestiynau atom ymlaen llaw wrth gofrestru.

Mae angen defnyddio ap Microsoft Teams i ddilyn y sesiwn hon ar eich dyfais.