10/07/2007 - Cynigion heb Ddyddiad Trafod

Cyhoeddwyd 07/06/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2014

Cynigion a gyflwynwyd ar 10 Gorfennaf 2007

NNDM3653 Jenny Randerson (Canol Caerdydd) Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 23.103: Yn caniatáu i Jenny Randerson gyflwyno Mesur a Gynigiwyd gan Aelod er mwyn gweithredu’r wybodaeth cyn y balot a gyflwynwyd ar 22 Mehefin 2007 dan Reol Sefydlog 23.102. Gellir gweld y Wybodaeth cyn y balot trwy ymweld â’r ddolen ganlynol: http://www.cynulliadcymru.org/bus-home/buslegislation/business-legislative-ballots/business-measures-mb1-005.htm