Cysylltu â ni

Ffoniwch

0300 200 6565

Rydym yn croesawu galwadau gan bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth Relay UK.

Ein horiau agor arferol yw 08:30 - 17:30, Dydd Llun - Dydd Iau a 08:30 - 17:00 ar Ddydd Gwener.

Yn ystod y toriad, ein horiau agor yw 08:30 - 17:00, Dydd Llun - Dydd Gwener.

Os oes mater brys, ffoniwch y tîm Diogelwch ar 0300 200 6555.

 

Ysgrifennwch

Senedd Cymru,
Bae Caerdydd,
Caerdydd CF99 1SN

Anfonwch e-bost