Busnes y Senedd

Dysgwch beth sy'n digwydd, ewch ar drywydd Biliau’r Senedd, daliwch i fyny â Phwyllgorau a chyrchwch cofnodion cyhoeddus.

Calendr a Chyhoeddiadau

Deddfwriaeth

Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau sydd ar agor

Statws

Dyddiad cwblhau disgwyliedig

    Dim ymgynghoriadau agored ar hyn o bryd

Pwyllgorau

Mae'r Pumed Senedd wedi'i diddymu.

Disgwylir i bwyllgorau newydd gael eu sefydlu cyn haf 2021