Busnes y Senedd

Dysgwch beth sy'n digwydd, ewch ar drywydd Biliau’r Senedd, daliwch i fyny â Phwyllgorau a chyrchwch cofnodion cyhoeddus.

Calendr a Chyhoeddiadau

Deddfwriaeth

Hynt Biliau'r Senedd

Cyfnod

Cynnydd

Ymgynghoriadau

Pwyllgorau