Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Eisiau helpu dysgwyr ysgol a phobl ifanc i ddeall yn well sut mae democratiaeth yn gweithio yng Nghymru a sut y gallent ddweud eu dweud drwy Senedd Cymru?

Cymerwch olwg ar ein hamrywiaeth o adnoddau, sesiynau, a datblygiad proffesiynol a dysgwch sut ti drefnu sesiwn ar gyfer plant a phobl ifanc, ymuno yn un o'n gweithdai hyfforddi neu drefnu ymweliad â Siambr Hywel ym Mae Caerdydd.

Adnoddau ar-lein

Adnoddau

Mae gennym amrywiaeth o adnoddau ar-lein i helpu athrawon a gweithwyr ieuenctid i addysgu pobl ifanc am y ffordd y mae penderfyniadau’n cael eu gwneud yma yng Nghymru.

Ein Senedd

I ddisgyblion 11-18 oed

Cyfres o adnoddau i helpu dysgwyr i ddeall esblygiad datganoli yng Nghymru, sy'n cwmpasu hanes a phwerau Senedd Cymru, rôl ein Haelodau, a phleidleisio yn Etholiadau Senedd Cymru.

Mae'r adnoddau hyn ar gael hefyd fel cyfres o flogiau fideo y gellir eu defnyddio gartref (gweler y flogiau o dan adnoddau CA4 isod). 


Fy Myd, Fy Nyfodol

Cyfnod Allweddol 2

Pecyn addysgol sy'n addas i'w gyflwyno yn yr ystafell ddosbarth, neu ar-lein fel rhan o'ch cartref, neu gynnig dysgu o bell. Mae'r pecyn hwn yn dysgu plant sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud yng Nghymru.

Fi, Fy Myd, Fy Nyfodol

Fi, Fy Ardal, Fy Llais

Cyfnod Allweddol 3

Pecyn cymorth yw hwn i athrawon, gweithwyr ieuenctid neu rieni ei ddefnyddio gyda phlant 11-14 oed. P'un a yw'r pecyn yn cael ei ddefnyddio fel gweithgaredd ystafell ddosbarth neu fel rhywbeth i'w wneud gartref, ei nod yw darparu cyfleoedd creadigol ar gyfer dysgu.

Fi, Fy Ardal i, Fy Llais i

Sesiwn Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ein Senedd Ni

Cyfnod Allweddol 4

Cyfres o bedwar flog youTube er mwyn rhoi'r cyfle i bobl ifanc ddysgu am waith y Senedd o adref.

Gwyliwch y fideos

Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y gwasanaethau a gynigiwn, neu i drefnu ymweliad, anfonwch e-bost at cyswllt@senedd.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565.

 

Tanysgrifiwch

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr

Eisiau cael y diweddaraf am ein holl gyfleoedd dysgu?

Cofrestrwch am gylchlythyr addysg y Senedd ac fe gewch chi’r diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

Tanysgrifiwch nawr