Ymweliadau ysgolion â’r Senedd

Am ddod â’ch disgyblion i’r Senedd ar gyfer sesiwn addysgol, gweithdy neu daith am ddim? Mae ein rhaglenni addysg, sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm newydd, yn ffordd benigamp o helpu eich myfyrwyr i ddysgu am wleidyddiaeth Cymru. Edrychwch beth sydd ar gael gennym.

Hyfforddiant

Diweddariadau o dîm Addysg y Senedd, hyfforddiant, adnoddau a fwy

Canfyddwch y diweddaraf am argaeledd sesiynau Addysg y Senedd, adnoddau a chyfleoedd hyfforddiant i ddatblygu eich gyrfa.

I dderbyn gwybodaeth am yr holl gyfleoedd sydd ar y gweill, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr addysgwyr.

 

Unigolyn ar alwad fideo ar liniadur gyda sawl person

Gwybodaeth ychwanegol