Mae adeilad y Senedd ar gau ar hyn o bryd, ond rydym wedi gwneud y fideo hwi roi cipolwg i chi o'r hyn y byddwch chi'n gallu ei weld pan fyddwn ni'n ailagor eto'n fuan. Byddwn yn rhannu ein cynlluniau i ailagor ar ein cyfryngau cymdeithasol (Facebook neu Twitter) a'n gwefan, felly cofiwch ein dilyn ni os nad ydych chi’n gwneud hynny eisoes. 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu rhithwir yn lle’r teithiau arferol, er mwyn i chi ddysgu mwy am y modd y mae'r Senedd yn gweithio, sut y gwneir penderfyniadau sy'n effeithio ar bob un ohonom ni yng Nghymru, a sut y gallwch chi gymryd rhan yn y gwaith hwn  

Pethau i'w gwneud

Adeiladau'r Senedd

Ty allan y Senedd

Nid dim ond adeilad i’r Aelodau yw'r Senedd, eich adeilad chi ydyw.

Dyma brif adeilad cyhoeddus Senedd Cymru, prif ganolfan democratiaeth a datganoli yng Nghymru. Mae’n adeilad agored – gallwch gerdded i mewn iddo, cael paned o goffi yn yr Oriel ar y lefel uwch, a mynd i'r orielau cyhoeddus o'r Neuadd ar y lefel ganol. Nid dim ond ymwelwyr sy'n dod i weld y Senedd a'i mwynhau – bu perfformwyr, cantorion, arddangosfeydd a phob math o weithgareddau yma, gan ei fod yn adeilad cyhoeddus.

Statws presennol

Mae adeilad y Senedd ar gau ar hyn o bryd ond rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu rhithwir yn lle’r teithiau arferol, er mwyn i chi ddysgu mwy am y modd y mae'r Senedd yn gweithio, sut y gwneir penderfyniadau sy'n effeithio ar bob un ohonom yng Nghymru, a sut y gallwch gymryd rhan yn y gwaith hwn.

Crwydro eich Senedd

chevron_right

Arddangosfeydd

Mae arddangosfeydd yn cael eu cynnal yn rheolaidd yn y Senedd. Maent yn gyfle i weld gwaith celf a ffotograffiaeth gorau Cymru, a hynny’n deillio o bartneriaethau gyda’n prif sefydliadau cenedlaethol neu brosiectau a ddatblygwyd gyda chymunedau Cymru.  Tra bydd y Senedd ar gau, gallwch weld casgliad o arddangosfeydd ar ein horiel ar-lein, yma.

Mae detholiad o'n harddangosfeydd bellach ar gael i'w gweld ar-lein.

Mwy am arddangosfeydd chevron_right

Y Senedd Ledled Cymru

Rydych chi, pobl Cymru, wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym yn cynnal amrywiaeth o raglenni sy'n helpu i egluro sut y gallwch gymryd rhan yn ein gwaith, a llunio'r penderfyniadau sy'n effeithio ar ein bywydau.

Rydym yn cynnig gweithdai a chyflwyniadau am ddim i oedolion, grwpiau, sefydliadau, gweithwyr addysg proffesiynol a phobl ifanc, ynghyd ag amrywiaeth o ddeunyddiau ar-lein, sy'n darparu gwybodaeth ddiduedd am waith y Senedd a'n Haelodau.

Y Senedd ledled Cymru chevron_right
Arms raised