Yn unol â newidiadau diweddar i Lefelau Rhybudd Llywodraeth Cymru, bydd adeilad y Senedd yn agor fesul cam. Ein cam cyntaf oedd agor yr Oriel Gyhoeddus ar gyfer gwylio'r Cyfarfod Llawn. Dros yr haf, rydym yn falch o gynnal cyflwyniad cloi Undo Things Done, sef arddangosfa Sean Edwards ar gyfer Cymru yn Fenis / Wales in Venice 2019.

Bydd capasiti adeilad y Senedd wedi ei gyfyngu a bydd y Senedd ar agor ar gyfer ymweliadau a archebwyd ymlaen llaw yn unig.

Byddwn yn rhannu ein cynlluniau ar gyfer ailagor ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar ein gwefan, felly cofiwch ein dilyn ni yno os nad ydych chi’n gwneud hynny eisoes. 

Pethau i'w gwneud

Adeiladau'r Senedd

Ty allan y Senedd

Nid dim ond adeilad i’r Aelodau yw'r Senedd, eich adeilad chi ydyw.

Dyma brif adeilad cyhoeddus Senedd Cymru, prif ganolfan democratiaeth a datganoli yng Nghymru. Mae’n adeilad agored – gallwch gerdded i mewn iddo, cael paned o goffi yn yr Oriel ar y lefel uwch, a mynd i'r orielau cyhoeddus o'r Neuadd ar y lefel ganol. Nid dim ond ymwelwyr sy'n dod i weld y Senedd a'i mwynhau – bu perfformwyr, cantorion, arddangosfeydd a phob math o weithgareddau yma, gan ei fod yn adeilad cyhoeddus.

Statws presennol

Yn unol â newidiadau diweddar i Lefelau Rhybudd Llywodraeth Cymru, mae adeilad y Senedd yn agor fesul cam. Ein cam cyntaf oedd agor yr Oriel Gyhoeddus ar gyfer gwylio'r Cyfarfod Llawn. Dros yr haf, rydym yn falch o gynnal cyflwyniad cloi Undo Things Done, sef arddangosfa Sean Edwards ar gyfer Cymru yn Fenis / Wales in Venice 2019.

Bydd capasiti adeilad y Senedd wedi ei gyfyngu a bydd y Senedd ar agor ar gyfer ymweliadau a archebwyd ymlaen llaw yn unig.

Crwydro eich Senedd

Arddangosfeydd

Mae’r arddangosfeydd yn y Senedd yn gyfle i weld yr enghreifftiau gorau o’r hyn y gall Cymru ei gynnig. Maent yn amrywio o bartneriaethau â’n prif sefydliadau cenedlaethol i brosiectau a gaiff eu datblygu ar y cyd â chymunedau Cymru.
Mae detholiad o'n harddangosfeydd bellach ar gael i'w gweld ar-lein.
Mwy am arddangosfeydd

Y Senedd Ledled Cymru

Rydych chi, pobl Cymru, wrth wraidd popeth a wnawn. Rydym yn cynnal amrywiaeth o raglenni sy'n helpu i egluro sut y gallwch gymryd rhan yn ein gwaith, a llunio'r penderfyniadau sy'n effeithio ar ein bywydau.

Rydym yn cynnig gweithdai a chyflwyniadau am ddim i oedolion, grwpiau, sefydliadau, gweithwyr addysg proffesiynol a phobl ifanc, ynghyd ag amrywiaeth o ddeunyddiau ar-lein, sy'n darparu gwybodaeth ddiduedd am waith y Senedd a'n Haelodau.

Y Senedd ledled Cymru
Arms raised