Taith Rithwir

Senedd Virtual Tour

Drwy glicio ar eiconau a delweddau amrywiol ar hyd y ffordd gallwch ddysgu mwy am gartref Senedd Cymru a chwrdd â’n tywyswyr a fydd yn hapus i ddweud ychydig mwy wrthych am wahanol rannau o’r Senedd.

Crwydro'r Senedd

Sesiynau ymgysylltu ar-lein

Sesiynau ymgysylltu ar-lein

Dysgwch sut y mae penderfyniadau sy'n effeithio ar ein bywydau yn cael eu gwneud yma yng Nghymru drwy gadw lle ar ein gweithdai a'n cyflwyniadau ar-lein am ddim.

Cliciwch yma i gadw eich lle
Cyflwyniadau ar-lein

Ymweld ag Arddangosfa

Mae arddangosfeydd yn y Senedd yn arddangos Cymru ar ei gorau, yn amrywio o bartneriaethau â sefydliadau cenedlaethol allweddol i brosiectau wedi’u datblygu gyda chymunedau Cymru.

Cadwch lygad ar ein tudalen beth sy’n digwydd ar gyfer arddangosfeydd sydd yn yr arfaeth, prosiectau ar-lein, yn ogystal ag arddangosfeydd sy'n mynd ar daith i leoliadau yn eich ardal chi.

Mwy am arddangosfeydd

Cael Profiad o Ddemocratiaeth ar Waith

Mae tryloywder wrth wraidd y Senedd

Cewch eistedd yn yr oriel gyhoeddus a gwylio democratiaeth ar waith. Mae'r 60 Aelod o'r Senedd oll yn cyfarfod yn y Siambr ar gyfer y Cyfarfod Llawn bob prynhawn Mawrth a phrynhawn Mercher (yn ystod tymor yr ysgol). Mae seddi ar gael ar y diwrnod fel arfer, ond mae modd neilltuo seddi ymlaen llaw.
Hefyd, gellir gwylio cyfarfodydd pwyllgor o'r orielau cyhoeddus. Gofynnwch wrth ddesg y dderbynfa yn y Senedd, cadwch lygad ar ein sgriniau gwybodaeth i'r cyhoedd, neu ewch i'n gwefan i gael gwybod beth sy’n digwydd heddiw.

Senedd Nawr
Siambr wide angle

Ewch ar daith hunan dywys

Codwch iPad o'r dderbynfa neu lawrlwythwch ein harweinlyfr clywedol digidol ar eich dyfais chi a chynllunio eich taith eich hun o’r Senedd.

Gallwch wrando ar stori datganoli a democratiaeth a chlywed am bensaernïaeth, hanes, a chymwysterau gwyrdd yr adeilad eiconig hwn.  Gallwch wrando ar gymaint neu cyn lleied ag y dymunwch, a hepgor rhannau neu wrando ar hap, gyda’r daith gyfan yn para rhwng 30 a 45 munud.

Grandewch ar y Daith Hunan dywys

Dilyn stori datganoli

I nodi 20 mlynedd o ddatganoli yng Nghymru, rydym wedi datblygu llinell amser o gerrig milltir allweddol o daith Cymru i ddatganoli a'r llwyddiannau allweddol dros yr 20 mlynedd diwethaf.

Gellir gweld yr amserlen, a guradwyd mewn partneriaeth â Chanolfan Llywodraethiant Cymru, o amgylch y twndis, sef canolbwynt yr Oriel.

Edrych yn fanylach ar hanes y Senedd a datganoli yng Nghymru

Siop a Chaffi

Llwyfan ar gyfer rhagoriaeth yn cynnwys ystod o gynhyrchion o Gymru ac wedi'u hysbrydoli gan Gymru.

O roddion moethus i'r llyfrau diweddaraf, o gardiau post panoramig i fwyd a diod orau Cymru, bydd rhywbeth i'w brynu i'ch atgoffa o'ch ymweliad. Hefyd, mae gennym gaffi cyfforddus y tu mewn sy'n cynnig ystod o ddiodydd poeth ac oer, tameidiau a theisennau a phwdinau sy'n tynnu dŵr o'ch dannedd. Gyda chyfleusterau Wi-Fi ardderchog, man eistedd mawr a golygfeydd prydferth o fae Caerdydd, y Senedd yw’r man cyfarfod delfrydol!

Siop a Chaffi'r Senedd

I Deuluoedd

Mae ein nodweddion sy'n ystyriol o deuluoedd yn cynnwys man gweithgareddau i blant, gyda theganau, llyfrau, taflenni, pensiliau a chreonau ar gyfer lliwio.

Rydym yn falch bod yr ystâd wedi’i dylunio mewn modd sy’n ystyried bwydo ar y fron, a chroesewir hynny unrhyw le ar yr ystâd, ond gellir dewis man preifat hefyd. Mae ein caffi'n cynnig cyfleusterau cynhesu ar gyfer llaeth babanod. Mae cyfleusterau newid cewynnau ar gael hefyd.