Llofnod Brenin Siarl y trydydd

Llofnod Brenin Siarl y trydydd

Deddfau’r Senedd

Cyhoeddwyd 28/08/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 03/06/2024   |   Amser darllen munudau

Mae'r Deddfau Senedd Cymru a ganlyn wedi cael Cydsyniad Brenhinol yn ystod y Chweched Senedd (o fis Mai 2021 ymlaen)

Ar ôl i’r Senedd ystyried a phasio Bil, ac ar ôl i’r Bil gael Cydsyniad Brenhinol gan y Brenin, mae’n dod yn ‘Ddeddf Senedd Cymru’. Gall Senedd Cymru basio Deddfau ar unrhyw faterion nas cedwir gan Senedd y DU o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Cymru 2017).

Ceir rhagor o wybodaeth am ddeddfwriaeth y Senedd, Biliau a'r broses ddeddfu ar dudalennau Deddfwriaeth y wefan 

Deddfau'r Senedd a gyflwynwyd gan Llywodraeth Cymru

Deddfau'r Senedd a gyflwynwyd gan Bwyllgorau'r Senedd

Deddfau'r Senedd a gyflwynwyd gan Gomisiwn y Senedd