Mynediad at wybodaeth

Dysgwch ragor am y ffordd yr ydym yn ymdrin â gwybodaeth a pha wybodaeth y mae’r Senedd wedi ymrwymo i’w chyhoeddi fel rhan o’i gwaith arferol.