Y Comisiynwyr

Mae’n ofynnol i’r Senedd, yn ôl y gyfraith, benodi Comisiynwyr y Senedd, sy’n gyfrifol am ddarparu’r staff a’r adnoddau sydd eu hangen i’r Senedd gyflawni ei waith yn effeithiol ar gyfer pobl Cymru.

Caiff y Comisiwn ei gadeirio gan y Llywydd, ac mae’n cynnwys pedwar Aelod o'r Senedd sydd wedi cael eu hethol gan y Senedd.

Mae gan y Comisiynwyr gyfrifoldeb ar y cyd am benderfyniadau ac mae ganddynt statws cyfartal mewn trafodaethau, a bydd pob aelod o'r Comisiwn yn cael ei gynnwys yn llawn yn y broses o wneud penderfyniadau.


Y Gw. Anrh Elin Jones AS

Llywydd

Cadeirydd y Pwyllgor

Plaid Cymru | Grŵp Plaid Cymru

Portffolio: Cyfathrebu

Janet Finch-Saunders AS

Plaid Ceidwawyr Cymerig | Grŵp Ceidwardwyr Cymreig

Portffolio: Datblygu cynaliadwy

Joyce Watson AS

Plaid Llafur Cymru | Grŵp Llafur Cymru

Portffolio: Cydraddoldeb

Adam Price AS

Plaid Cymru | Grŵp Plaid Cymru

Portffolio: Ieithoedd swyddogol

Hefin David AS

Llafur Cymru | Grŵp Llafur Cymru

Portffolio: Y gyllideb a llywodraethiant (gan gynnwys aelodaeth o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg)