Overhead view of Pierhead

Overhead view of Pierhead

Penodiadau Cyhoeddus

Cyhoeddwyd 01/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 22/01/2024   |   Amser darllen munudau

Rydym yn gyfrifol am wneud penodiadau i rai swyddi cyhoeddus, i gyrff eraill ac i swyddi unigol. 

 

ROLAU SYDD AR GAEL

 

 

Swyddfa Archwilio Cymru - Bwrdd

Aelod Anweithredol: £12,500 y flwyddyn, amhensiynadwy, 2-3 diwrnod y mis.

Lleoliad:  Cymru

Gweld manylion