Overhead view of Pierhead

Overhead view of Pierhead

Penodiadau Cyhoeddus

Cyhoeddwyd 01/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 08/08/2022   |   Amser darllen munudau

Rydym yn gyfrifol am wneud penodiadau i rai swyddi cyhoeddus, i gyrff eraill ac i swyddi unigol. 

 

ROLAU SYDD AR GAEL

 

Cadeirydd ac Aelodau Anweithredol

  • Swyddfa Archwilio Cymru - Bwrdd
  • Cadeirydd: £25,000 y flwyddyn, amhensiynadwy, 4 diwrnod y mis.
  • Aelod Anweithredol: £12,500 y flwyddyn, amhensiynadwy, 2-3 diwrnod y mis.

Mae Senedd Cymru am benodi’r ddau Aelod Anweithredol a Chadeirydd i’r Bwrdd. Mae'r Bwrdd yn monitro ac yn cynghori'r Archwilydd Cyffredinol ynghylch arfer ei swyddogaethau.

 

Gweld manylion