Hysbysiad Preifatrwydd y Senedd

Mae'r Senedd yn defnyddio data personol i gyflawni swyddogaethau a gweithgareddau'r Senedd. Mae'r rhain yn cynnwys: cynrychioli pobl Cymru c ymgysylltu â hwy, gwneud cyfreithiau i Gymru, addysg ac allgymorth, gwybodaeth a chadw cofnodion, gweinyddiaeth y Senedd, darparu cefnogaeth i Aelodau o'r Senedd a'u staff, cyflogi staff, ac atal troseddu.

Mae’r hysbysiad preifatrwydd cyffredinol yn disgrifio sut a pham y mae'r Senedd yn defnyddio data personol, ac yn disgrifio'ch hawliau mewn perthynas â'ch data personol.

Hysbysiadau Preifatrwydd

Mae hysbysiadau preifatrwydd ar wahân ar gael ar gyfer nifer o wahanol weithgareddau a wnawn, sy’n rhoi gwybodaeth i unigolion am sut y defnyddir eu data personol, gan gynnwys pam y caiff eu data personol eu prosesu, y cyfnodau y cedwir y data personol hynny ac â phwy y caiff y data hynny eu rhannu.

Busnes y Senedd

Ymgysylltu a chyfathrebu

Llywodraethu

Recriwtio

Hysbysiadau Preifatrwydd Comisiwn y Senedd

Hysbysiadau Preifatrwydd Cyfreithiol