Cyflwyniad i'ch Senedd

Cyhoeddwyd 01/02/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 09/06/2021

Addas ar gyfer: Grwpiau cymunedol, sefydliadau ac unigolion

Dyddiad ac amser: Nifer o ddyddiadau 

Hyd: 1 awr

Lleoliad: Digwyddiad ar-lein

£ Am Ddim

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn:

Cyflwyniad ar-lein yn edrych ar:

  • Y Senedd – pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud
  • Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Llywodraeth Cymru a’r Senedd?
  • Cynrychioli chi a’ch cymuned: Aelodau o’r Senedd

Archebu:

Sesiwn ar-lein am ddim yw hon ar sawl dyddiad gwahanol. 

Dewis dyddiad

  


Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae croeso i chi anfon eich cwestiynau atom ymlaen llaw wrth gofrestru.

Mae angen defnyddio ap Microsoft Teams i ddilyn y sesiwn hon ar eich dyfais.