Cofrestrwch. Cyfranogwch. Mynegwch farn.

Mynnwch y diweddaraf am sut i gymryd rhan yng ngwaith pwyllgorau’r Senedd, a chael y wybodaeth ddiweddaraf am yr argymhellion a wneir i Lywodraeth Cymru.

Cofrestru â:

  • gael y wybodaeth ddiweddaraf am ymchwiliadau newydd pwyllgorau a sut y gallwch gymryd rhan
  • mynegi eich barn ar y materion sydd bwysicaf i chi
  • gweld sut y mae eich safbwyntiau wedi dylanwadu ar y newidiadau yr ydym am i Lywodraeth Cymru eu gwneud


Beth mae pwyllgorau’r Senedd yn ei wneud?

Mae pwyllgorau’r Senedd yn cynnwys nifer o Aelodau o’r Senedd o wahanol bleidiau. Mae pwyllgorau’n craffu ar Lywodraeth Cymru a sefydliadau cyhoeddus eraill ar bynciau penodol.

Gall gwaith pwyllgor ddylanwadu ar benderfyniadau Llywodraeth Cymru ar amrywiaeth o bynciau, o iechyd i’r amgylchedd.

 

 

Gweler ein hysbysiad preifatrwydd