Ymgynghoriadau sydd ar agor

Statws

Dyddiad cwblhau disgwyliedig

Paratoi eich tystiolaeth

Yn ystod ymgynghoriad, bydd y cyhoedd yn cael cyfle i roi eu barn am bwnc penodol. Gelir gwneud hyn drwy ofyn i bobl ysgrifennu at y Senedd, yn nodi eu barn am bwnc penodol. Mae croeso i unrhyw un ymateb i ymgynghoriad, yn ysgrifenedig, trwy fideo neu ar ffurf sain (rhoi gwybodaeth ysgrifenedig a digidol i bwyllgor).