Teithiau Grŵp

Cyhoeddwyd 01/09/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 12/01/2024   |   Amser darllen munudau

Caiff grwpiau o ymwelwyr (gyda rhifau i fyny i 40 mewn maint) sydd wedi archebu ymlaen llaw eu croesawu yn y Senedd ac yna cânt eu tywys o amgylch yr adeilad unigryw a hynod hwn gan Dywysydd. Mae hefyd yn bosibl cyfarfod ac eich Aelodau o’r Senedd etholedig, os gwneir cais ymlaen llaw a chyn belled â’u bod ar gael.

Ar ddyddiau busnes (dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Iau), caiff ymwelwyr weld y Neuadd, yr Oriel, Oriel y Pwyllgorau ac Oriel y Siambr. Mae’r cyflwyniad yn canolbwyntio ar nodweddion cynaliadwy’r adeilad yn ogystal â sut mae’r Senedd yn gweithio ac maent yn parhau am tua awr. Nid yw'r teithiau hyn o reidrwydd yn cynnwys sedd i wylio sesiwn Cyfarfod Llawn na chyfarfodydd Pwyllgor. Os oes angen seddi arnoch, dylech eu harchebu ar wahân, a gellir gwneud hyn hyd at dair wythnos ymlaen llaw.

Mae Siop y Senedd ym Mae Caerdydd yn cynnig dewis o nwyddau a rhoddion o Gymru â brand y Senedd arnynt i ymwelwyr.

Os ydych chi'n grŵp o 8 neu fwy, dewiswch un o'r dyddiadau isod i archebu eich tocyn Taith Grŵp. Os ydych chi'n deulu, yn unigolyn neu'n grŵp o 7 neu lai sy'n gofyn am daith, ffoniwch ni'n uniongyrchol i drefnu eich ymweliad.

 

Archebwch Daith Grŵp Ionawr i Ebrill 2024 >

Archebwch Daith Grŵp Mai i Awst 2024 >