Senedd Nawr

Gwybodaeth am beth sy'n digwydd yn y Senedd a sut y gallwch gymryd rhan.

Cymryd rhan

Dweud eich dweud

Edrychwch drwy'r materion a'r agweddau ar fywyd yng Nghymru y mae ein pwyllgorau yn ymdrin â nhw ar hyn o bryd.

Yn cynnwys popeth am sut y gallwch gymryd rhan a rhannu eich barn, eich syniadau a'ch profiadau.

Ymgynghoriadau sydd ar agor

Statws

Dyddiad cwblhau disgwyliedig

Pynciau

Pynciau

Dysgwch am beth sy'n digwydd yn y Senedd o ran y materion sydd o bwys i chi.

Y newyddion diweddaraf

Erthyglau