Gadael yr Undeb Ewropeaidd (Brexit)

Yn cynnwys materion yn ymwneud â Phrydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Mae yna effeithiau posibl ar Gymru yn Ewrop ac ar raddfa ryngwladol.

Y diweddaraf

Tudalen 1  |  Nesaf

Pwyllgorau sy’n edrych ar y pwnc hwn