Ynglŷn â'ch Aelodau o'r Senedd

Gwybodaeth am bwy yw'ch Aelodau, beth yw eu rolau a'u cyfrifoldebau, a sut i gysylltu â nhw.

Eich Aelodau o'r Senedd

Pwy yw eich Aelodau o'r Senedd

Pum Aelod sy’n eich cynrychioli chi yn y Senedd - un ar gyfer eich ardal leol a phedwar ar gyfer y rhanbarth o Gymru rydych chi'n byw ynddo.

Chwilio am Aelodau yn ôl etholaeth, rhanbarth a phlaid. Gallwch ddod o hyd i fanylion am eu cyfraniadau yn y Senedd a sut i gysylltu â nhw.

Chwilio nawr

Rôl yr Aelodau

Beth mae Aelodau o'r Senedd yn ei wneud?

Mae pobl Cymru yn ethol Aelodau i'w cynrychioli yn y Senedd.

Gwybodaeth am sut mae’r Aelodau’n gweithio yn y Senedd a beth maen nhw'n ei wneud yn eu hetholaeth neu ranbarth.

Rhagor o wybodaeth

Etholiadau

Sut mae Aelodau o’r Senedd yn cael eu hethol?

Os ydych chi dros 16 oed ac yn byw yng Nghymru, cewch bleidleisio yn etholiad y Senedd bob pum mlynedd.

Mae gennych ddwy bleidlais yn etholiad y Senedd - y naill bleidlais i ddewis rhywun i gynrychioli eich ardal leol, a’r llall i ddewis pobl i gynrychioli’r rhanbarth o Gymru rydych yn byw ynddo.

Rhagor o wybodaeth