Y Cyfryngau

Mae tîm newyddion y Senedd yn gyfrifol am hyrwyddo gwaith y Senedd, ei phwyllgorau a’i Haelodau.

Rydym yn hyrwyddo ymchwiliadau pwyllgorau craffu'r Senedd, digwyddiadau'r Senedd a phenderfyniadau a wneir gan Aelodau o'r Senedd yn y Cyfarfod Llawn. Rydym hefyd yn ymateb i ymholiadau gan y cyfryngau ar faterion yn ymwneud â'r Senedd, yn rheoli ceisiadau ffilmio, ffotograffiaeth a darlledu byw ar ystâd y Senedd, ac yn cynnal gweithdai ac yn rhoi cyflwyniadau i wella dealltwriaeth y cyfryngau o'r Senedd a sut mae'n gweithio.

Gallwch gysylltu â'r tîm ar 0300 200 7487, neu drwy anfon neges e-bost at newyddion@senedd.cymru.

Yr oriau swyddfa arferol yw 9.00 i 17.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener. Yn ystod y tymor, bydd rhywun ar gael hyd at ddiwedd y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth a dydd Mercher.

Ar gyfer ymholiadau y tu allan i oriau swyddfa, ffoniwch 0300 200 7487.

Mae rhagor o wybodaeth am y cymorth rydym yn ei gynnig i’r cyfryngau ar gael isod.

Adnoddau

Cymorth i'r Cyfryngau

Lle bynnag rydych chi wedi'ch lleoli a beth bynnag fo'ch diddordeb yn y Senedd, byddwn ni bob amser yn ceisio helpu. Rydym yn:

  • Delio ag ymholiadau gan y cyfryngau ynghylch gwaith y Senedd a’r Llywydd
  • Briffio’r cyfryngau ynghylch busnes y Senedd
  • Hwyluso ceisiadau am achrediad y cyfryngau, ffilmio a ffotograffiaeth
  • Rhoi cymorth i’r holl gyfryngau sydd wedi'u lleoli yn y Senedd, neu sy'n ymweld â hi
  • Cynnal sgyrsiau, teithiau neu sesiynau briffio ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio yn y cyfryngau neu fyfyrwyr newyddiaduraeth am waith y Senedd

Y DIWEDDARAF

Datganiadau i’r cyfryngau

Darllenwch y newyddion diweddaraf ar draws y Senedd a chwilio drwy’r archif.

Cysylltwch â’r tîm newyddion i dderbyn datganiadau ar e-bost.

Gweld pob datganiad i’r cyfryngau

Cysylltiadau eraill

Tâl, Treuliau a Phensiynau Aelodau

Dylid cyfeirio ymholiadau gan y cyfryngau ynghylch treuliau, tâl a phensiynau Aelodau at Fwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd ar 0300 200 6565.

Ymholiadau Cyfryngau Llywodraeth Cymru

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau ynghylch Llywodraeth Cymru neu Brif Weinidog Cymru, dylid ffonio Swyddfa'r Wasg Llywodraeth Cymru ar 0300 025 8099.

Aelodau o'r Cyhoedd

Dylai aelodau o'r cyhoedd ffonio 0300 200 6565 i siarad â Chanolfan Gyswllt y Senedd.

Beth sy’n digwydd yn y Senedd

Gwybodaeth a lincs