Sesiynau Ymgysylltu â’r Gymuned

Gweithdai a chyflwyniadau ar-lein rhad ac am ddim i gael dealltwriaeth ddyfnach o rôl y Senedd.

Ni waeth pa faterion sy’n bwysig i chi a’ch grŵp, dewch i ddysgu sut mae’r penderfyniadau sy’n effeithio ar ein bywydau yn cael eu gwneud, a deall sut gallwch chi leisio’ch barn.

Sesiynau sydd ar gael

Sesiynau ychwanegol

Sesiynau wedi’u teilwra

Chwilio am sesiwn sy’n benodol ar gyfer eich grŵp?

Gallwn deilwra ein holl weithdai a chyflwyniadau ar gyfer anghenion eich grŵp. Cysylltwch â ni i drafod ac archebu.