Cofnod Ddatgelu

Cyhoeddwyd 26/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 04/02/2022   |   Amser darllen munudau

Cyhoeddi ymatebion rhyddid gwybodaeth

Ar gyfer pob cais Rhyddid Gwybodaeth a gyhoeddir, gweler isod y cais a'n hymateb.

Ni chaiff datganiadau a waned o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) y DU eu cyhoeddi.