Cofnod Ddatgelu

Cyhoeddwyd 26/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 13/01/2021   |   Amser darllen munudau

Cyhoeddi ymatebion rhyddid gwybodaeth

Ar gyfer pob cais Rhyddid Gwybodaeth a gyhoeddir, gweler isod y cais a'n hymateb.

Ni chyhoeddir datgeliadau a wnaed o dan Ddeddf Diogelu Data, 1998.