Siop y Senedd a Chaffi

Cyhoeddwyd 01/09/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 06/01/2021   |   Amser darllen munudau

Yn unol â'r newidiadau diweddar i Lefelau Rhybudd Covid-19 Llywodraeth Cymru, mae adeilad y Senedd wedi bod yn agor fesul cam.

Ar hyn o bryd, mae adeilad y Senedd ar agor rhwng dydd Llun a dydd Iau, 09.00 – 16.30 neu tan ddiwedd busnes y Senedd, a bydd angen i chi archebu tocyn am ddim i ymweld.

Byddwn yn rhannu ein cynlluniau ar gyfer ailagor ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar ein gwefan, felly cofiwch ein dilyn ni yno os nad ydych chi’n gwneud hynny eisoes. 

Llwyfan ar gyfer rhagoriaeth yn cynnwys ystod o gynhyrchion o Gymru ac wedi'u hysbrydoli gan Gymru.

O roddion moethus i'r llyfrau diweddaraf, o gardiau post panoramig i fwydydd a diodydd gorau Cymru, bydd rhywbeth i'w brynu i'ch atgoffa o'ch ymweliad. Hefyd, mae gennym gaffi yn yr adeilad sy’n cynnig amrywiaeth o ddiodydd twym ac oer, prydiau ysgafn, a theisennau a phwdinau danteithiol.