Siop y Senedd a Chaffi

Cyhoeddwyd 01/09/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 06/01/2021   |   Amser darllen munudau

Sylwer bod Comisiwn y Senedd wedi cytuno, oherwydd y risgiau o COVID-19, y bydd Ystâd gyfan y Senedd yn parhau i fod ar gau i'r cyhoedd tan ar ôl yr etholiad ym mis Mai 2021 o leiaf. Mae’n bosibl na fydd yr holl gyfleoedd wyneb yn wyneb a nodir ar y dudalen hon ar gael ar hyn o bryd, ond rydym yn gobeithio eu cynnig eto’n fuan. Mae ein cyfleoedd ar-lein yn parhau i fod ar gael.

Llwyfan ar gyfer rhagoriaeth yn cynnwys ystod o gynhyrchion o Gymru ac wedi'u hysbrydoli gan Gymru.

O roddion moethus i'r llyfrau diweddaraf, o gardiau post panoramig i fwydydd a diodydd gorau Cymru, bydd rhywbeth i'w brynu i'ch atgoffa o'ch ymweliad. Hefyd, mae gennym gaffi yn yr adeilad sy’n cynnig amrywiaeth o ddiodydd twym ac oer, prydiau ysgafn, a theisennau a phwdinau danteithiol.