Image of products from the Cafe Shop

Image of products from the Cafe Shop

Siop y Senedd a Chaffi

Cyhoeddwyd 01/09/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 26/06/2024   |   Amser darllen munudau

Siop a Chaffi’r Senedd

Y Siop

Llwyfan ar gyfer rhagoriaeth gydag amrywiaeth o gynhyrchion sy’n dod o Gymru ac sydd wedi’u cynhyrchu yng Nghymru.

O anrhegion pwrpasol i ddetholiad o lyfrau, printiau unigryw a chardiau post, mae digon o bethau arbennig i'ch atgoffa o'ch ymweliad.

Y Caffi

Eisteddwch yn ôl a mwynhewch olygfeydd gwych o Fae Caerdydd wrth fwynhau paned o goffi! Mae ein caffi yn cynnig amrywiaeth o ddiodydd poeth ac oer, brechdanau, cacennau a byrbrydau.

Lle bo'n bosibl, rydym yn darparu ar gyfer unrhyw anghenion deietegol. Siaradwch ag aelod o staff yn ystod eich ymweliad a fydd yn hapus i helpu, neu cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad penodol cyn eich ymweliad.

 

Addas i'r Teulu

   

Caffi’r Senedd yw’r lleoliad cyntaf, a’r unig un, yng Nghymru i gael ei achredu â Safon Caffi Teuluol Kids in Museums. Mae’r Safon Caffi Teuluol yn feincnod sy’n cydnabod caffis mewn amgueddfeydd ac atyniadau diwylliannol sy’n wych ar gyfer teuluoedd ac yn estyn croeso cynnes i bawb.

  • Croesewir bwydo ar y fron a bwydo gyda photeli.
  • Mae toiled Changing Places a chyfleusterau newid babanod ar gael.
  • Mae'r Caffi yn cynnig cynhesu poteli a dŵr i ail-lenwi poteli, ac mae cadeiriau uchel ar gael.
  • Mae dwy ystafell dawel ar gael, gofynnwch i aelod o staff am fynediad i'r rhain neu os oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'ch gwneud yn fwy cyfforddus.
  • Rydym wedi datblygu'r dudalen hon i gefnogi ymwelwyr ag awtistiaeth.

 

Ardal Chwarae a Gweithgareddau

Mae gan y Senedd ardal chwarae i blant, sy’n llawn teganau, adnoddau chwarae synhwyraidd a map mawr o Gymru. Mae wedi’i leoli ger y Caffi.

Codwch lyfryn gweithgareddau Llwybr Darganfod y Senedd am ddim. Wedi'i anelu at blant 5–12 oed, mae'r llwybr yn tynnu sylw at bum nodwedd bwysig yn yr adeilad.