Mae Swyddfa Gogledd y Senedd yn Sarn Mynach, Cyfordd Llandudno. Mae’r swyddfa ar y llawr gwaelod ac mae ar agor i'r cyhoedd trwy apwyntiad rhwng 10.00 a 12.00 a rhwng 14.00 a 16.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Mae croeso i ymwelwyr alw heibio yn ystod yr oriau uchod i gael gwybodaeth am waith y Senedd ac mae aelodau staff ar gael i ymdrin âg ymholiadau. Mae nifer o gyhoeddiadau hefyd ar gael.

Cysylltwch â ni i wneud apwyntiad i ymweld â'n swyddfa.

 

Dyma ein cyfeiriad:

Adeilad y Llywodraeth,
Sarn Mynach,
Cyffordd Llandudno,
Conwy.
LL31 9RZ

Sut i’n cyrraedd ni:

Ffordd: O'r A55 dilynwch yr arwyddion ar gyfer Llywodraeth Cymru gan fod ein swyddfa yn yr un adeilad. 

Trên: Mae'n cymryd 20 munud i gerdded o Orsaf Cyffordd Llandudno, ond cofiwch fod hyn yn cynnwys bryn serth.

Bws: Traveline Cymru - Cynlluniwr Taith Cymru Ffoniwch Traveline, 0800 464 00 00, am wybodaeth am wasanaethau lleol.

 

Map lleoliad (PDF, 2MB)

Map