Yn unol â newidiadau diweddar i Lefelau Rhybudd COVID-19 Llywodraeth Cymru, mae ystad y Senedd wedi bod yn agor fesul cam. Mae’n bosibl na fydd cyfleoedd wyneb yn wyneb a nodir ar y dudalen hon ar gael ar hyn o bryd, ond rydym yn gobeithio gallu eu cynnal eto cyn bo hir. Mae modd cynnal rhai cyfarfodydd a drefnir ymlaen llaw, cysylltwch â ni am wybodaeth.

Mae Swyddfa Gogledd y Senedd ym Mae Colwyn, ar agor i'r cyhoedd rhwng 09.00 a 17.00 Dydd Llun i Ddydd Gwener ac wedi ei leoli ar y llawr gwaelod ym Mharc y Tywysog, Rhodfa'r Tywysog.

Mae croeso i ymwelwyr alw heibio yn ystod yr oriau uchod i gael gwybodaeth am waith y Senedd ac mae aelodau staff ar gael i ymdrin âg ymholiadau. Mae nifer o gyhoeddiadau hefyd ar gael.

Rydym wedi ein lleoli yn:

Senedd Cymru
Swyddfa Gogledd Cymru
Parc y Tywysog
Rhodfa’r Tywysog
Bae Colwyn
Conwy
LL29 8PL

Sut i’n cyrraedd ni:

O’r draffordd:

O’r dwyrain, gadewch yr A55 ar gyffordd 20 ac wrth y goleuadau traffig, trowch i’r chwith i Rodfa’r Tywysog. Y Senedd yw’r adeilad swyddfa cyntaf ar y chwith.

O’r gorllewin, gadewch yr A55 ar gyffordd 20, trowch i’r dde a dilynwch yr arwydd i Fae Colwyn. Cymrwch y troad cyntaf i’r chwith ar y gylchfan a dilyn yr arwyddion i’r promenâd ar hyd Rhodfa’r Tywysog. Y Senedd yw’r adeilad swyddfa busnes cyntaf ar y chwith.

Trên: Mae’n cymryd pum munud i gerdded o Orsaf Bae Colwyn.

Bws: Ffoniwch Traveline, 0871 200 2233 am wybodaeth am wasanaethau lleol.

 

Map lleoliad (PDF, 2MB)

Map

Hygyrchedd