Sylwer bod Comisiwn y Senedd wedi cytuno, oherwydd y risgiau o COVID-19, y bydd Ystâd gyfan y Senedd yn parhau i fod ar gau i'r cyhoedd tan ar ôl yr etholiad ym mis Mai 2021 o leiaf. Mae’n bosibl na fydd yr holl gyfleoedd wyneb yn wyneb a nodir ar y dudalen hon ar gael ar hyn o bryd, ond rydym yn gobeithio eu cynnig eto’n fuan. Mae ein cyfleoedd ar-lein yn parhau i fod ar gael.

 

Mae Swyddfa Gogledd y Senedd ym Mae Colwyn, ar agor i'r cyhoedd rhwng 09.00 a 17.00 Dydd Llun i Ddydd Gwener ac wedi ei leoli ar y llawr gwaelod ym Mharc y Tywysog, Rhodfa'r Tywysog.

Mae croeso i ymwelwyr alw heibio yn ystod yr oriau uchod i gael gwybodaeth am waith y Senedd ac mae aelodau staff ar gael i ymdrin âg ymholiadau. Mae nifer o gyhoeddiadau hefyd ar gael.

Rydym wedi ein lleoli yn:

Senedd Cymru
Swyddfa Gogledd Cymru
Parc y Tywysog
Rhodfa’r Tywysog
Bae Colwyn
Conwy
LL29 8PL

Map lleoliad (PDF, 2MB)

Map

Hygyrchedd