Yn sgil y pryderon cynyddol am yr amrywiolyn Omicron, mae Llywodraeth Cymru wedi atgyfnerthu ei neges y dylai pawb sy'n gallu gweithio gartref wneud hynny.
Er mwyn cadw ein staff a'n hymwelwyr mor ddiogel â phosibl, bydd y Senedd ar gau i'r cyhoedd o ddydd Llun 13 Rhagfyr, a bydd holl fusnes y Senedd yn cael ei gynnal yn rhithiol. Gallwch wylio'r busnes hwn ar Senedd TV.

Yn y cyfamser, gallwch archwilio'r Senedd o bell drwy fynd ar Daith Rithwir neu drwy gael cyflwyniad byw ar-lein er mwyn dysgu mwy am yr hyn y mae'r Senedd yn ei wneud a sut y gallwch gymryd rhan.

Pethau i'w wneud

Hygyrchedd

The Senedd and Pierhead are fully accessible for all visitors.

For our disabled visitors, we offer pre-bookable car parking bays, ramps, lifts to all public area, and a lavatory with a hoist. Wheelchairs are available to borrow during your visit, and all public galleries have spaces for wheelchairs. Comfortable seating is also dotted throughout the building.

We have signage in braille, hearing induction loops on all reception desks and public galleries, and we welcome assistance dogs. 
For visitors with autism and sensory differences: we welcome preparatory visits by carers and helpers, and have a quiet room available to use on request.
For non-binary visitors, we have gender-neutral toilets in both the Senedd and Pierhead for your convenience.

 

Other heading