Dyma ein swyddfa ym Mae Caerdydd lle y mae’r Aelodau, eu Staff Cymorth a staff Comisiwn y Senedd yn gweithio.

Mae dwy bont yn ei chysylltu â'r Senedd i roi mynediad hwylus i'n hystafelloedd busnes allweddol - ond mae Tŷ Hywel hefyd yn hafan i ddwy o'r ystafelloedd pwyllgora, llawer o ystafelloedd cyfarfod a'n hystafell addysg sy'n cynnwys yr hen siambr ddadlau, sef Siambr Hywel erbyn hyn.

Mae mynediad i Dŷ Hywel wedi’i gyfyngu i ddeiliaid pasys, ymwelwyr ag apwyntiad, ac ymwelwyr sydd am wylio’r trafodion yn ystafelloedd pwyllgora pedwar a phump.