Beth sy'n digwydd

Cewch wybod am yr arddangosfeydd a’r digwyddiadau sydd wedi’u trefnu yn y Senedd, ar-lein ac ar hyd a lled Cymru.

Arddangosfeydd

Digwyddiadau yn y Senedd

Darganfyddwch ein harddangosfeydd, digwyddiadau a’n gweithgareddau.

Ledled Cymru

Agoriad Swyddogol

Gwylio Agoriad Swyddogol y Chweched Senedd

Ymunodd Ei Mawrhydi y Frenhines a’u Huchelderau Brenhinol Tywysog Cymru a Duges Cernyw ag Aelodau o’r Senedd a gwesteion i nodi’r digwyddiad.

Dysgwch ragor