Ymweliadau Addysgol i'r Senedd i Ysgolion Cynradd

Cewch brofiad dysgu unigryw a llawn hwyl yn y Senedd yn ein sesiynau rhad ac am ddim sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm.

Rydym yn cynnal un ysgol/clwstwr o ysgolion ar gyfer pob sesiwn, ac mae chwe slot sesiwn ar gael bob wythnos.   

Gall ysgolion ddewis pa thema yr hoffent i'r sesiwn ei chwmpasu o'r opsiynau isod. Er gwybodaeth, dim ond un sesiwn y gallwn ei chyflwyno fesul slot, ni waeth beth fo'r thema a ddewisir. Mae'r sesiwn 'Ein Senedd' ar gael ar brynhawn dydd Mawrth a phrynhawn dydd Mercher. 

Rydym yn cynnig cymhorthdal teithio i helpu gyda chostau sy’n gysylltiedig â thrafnidiaeth ar gyfer ymweliadau addysgol â'r Senedd, Bae Caerdydd. Os ydych yn bwriadu gwneud cais am gymhorthdal teithio, byddai'n ddefnyddiol cael y manylion cyfrif talu ar adeg archebu. 

Darllenwch ein canllaw i'ch helpu i gynllunio eich ymweliad. 

Ymchwiliwch i’r sesiynau

Ein Senedd: Dydd Mawrth a dydd Mercher 13:00 - 14:30 i ohebu â'r Cyfarfod Llawn

Mae sesiynnau themâu ychwanegol ar gael i'w harchebu ddydd Mawrth a dydd Mercher: 10:00-12:00 a 13:00-15:00, a dydd Iau 13:00 – 15:00

Sylwch y gallwn ddarparu ar gyfer un sesiwn yn unig fesul slot amser, felly nid yw argaeledd slotiau yn wahanol beth bynnag yw'r thema a ddewiswyd. Dewiswch y lluniau isod i ddysgu mwy, ac i archebu.

Os yw'r diwrnod o’ch dewis eisoes yn llawn

Mae croeso i chi ymweld o hyd. Cysylltwch â ni os hoffech drefnu;

  • Teithiau Sain
  • Teithiau Hunan-dywys
  • Teithiau Grŵp

Mae ein teithiau grŵp ar gael i ysgolion. Mae'r teithiau yn rhad ac am ddim, ond nid oes cymhorthdal teithio ar gael ar gyfer yr archebion hyn. I ddysgu mwy, ac i archebu taith, cliciwch yma. 

 

Ddim yn gallu ymweld â ni? Mi ddown ni atoch chi.

Mae gennym ystod o weithdai a chyflwyniadau am ddim ar gael ar-lein ac wyneb yn wyneb a hwylusir gan un o'n swyddogion addysg. I gael rhagor o wybodaeth ewch i'n tudalen ymweld â chi.

Fel arall, gallwch roi cynnig ar ein offeryn Taith Rithwir o'r Senedd.

Llawer o ddysgwyr hapus...

 

"Fe wnaeth y disgyblion fwynhau pob rhan.

Mae’n wych bod tîm y Senedd wedi egluro popeth yn dda a bod agwedd bywyd go iawn/ymarferol/gweledol ar bopeth.

Gwnaethom fwynhau ein hymweliad, diolch am eich amser - gwerthfawrogi'n fawr."


Cwricwlwm newydd, dim problem

Mae ein holl weithgareddau addysg yn gysylltiedig â chwricwlwm newydd Cymru.

Canfyddwch yr hyn y bydd disgyblion yn ei gael o’n holl weithgareddau yn y Senedd.

Cysylltiedig â'r cwricwlwm