Ymweliadau Addysgol i Ysgolion Cynradd

Cewch brofiad dysgu unigryw a llawn hwyl yn y Senedd yn ein sesiynau rhad ac am ddim sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm.

Darllenwch ein canllaw a fydd yn eich helpu i gynllunio’ch ymweliad Cofiwch mai ond rhaglen 'Ein Senedd' sydd ar gael prynhawn dydd Mawrth a Mercher.

Ymchwiliwch i’r sesiynau


Llawer o ddysgwyr hapus...

 

"Fe wnaeth y disgyblion fwynhau pob rhan.

Mae’n wych bod tîm y Senedd wedi egluro popeth yn dda a bod agwedd bywyd go iawn/ymarferol/gweledol ar bopeth.

Gwnaethom fwynhau ein hymweliad, diolch am eich amser - gwerthfawrogi'n fawr."


Cwricwlwm newydd, dim problem

Mae ein holl weithgareddau addysg yn gysylltiedig â chwricwlwm newydd Cymru.

Canfyddwch yr hyn y bydd disgyblion yn ei gael o’n holl weithgareddau yn y Senedd.

Cysylltiedig â'r cwricwlwm