Her y Ddraig

Cyhoeddwyd 17/05/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 07/06/2024   |   Amser darllen munudau

Ar gael am 10:00-12:00 ar fore Mawrth, bore Mercher a bore Iau, ac am 13:00-15:00 ar brynhawn Iau.

 

Addas ar gyfer: Disgyblion cynradd (Blwyddyn: 3 a 4)

Size of group: 48

Hyd: 2 awr

Lleoliad:  Ystâd y Senedd, Bae Caerdydd

£: Am ddim

 

Gwybodaeth:

Gan ddefnyddio ein llyfryn gweithgareddau 'Heriau’r Ddraig', bydd dysgwyr yn archwilio adeilad y Senedd, gan gwblhau heriau a thasgau byr i ymgyfarwyddo â diben a gwaith y Senedd. Yna cânt gyfle i gynnal dadl fer a defnyddio'r system bleidleisio electronig yn y siambr wreiddiol (Siambr Hywel).

 

Gweithgareddau

Dechreuwch eich diwrnod gyda thaith o amgylch y Senedd, cyn cymryd rhan mewn gweithgareddau yn ein Canolfan Addysg - Siambr Hywel.

Bydd y disgyblion yn trafod mater sydd yn pwysig iddyn nhw, gan gorffen y ddadl gyda pleidliais. 

 

Archebwch nawr