Ymweliadau Addysgol i Ysgolion Uwchradd

Archebwch sesiynau addysgol i ddisgyblion sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm ac sydd wedi'u cynllunio i ddod â gwleidyddiaeth yn fyw a sbarduno trafodaeth.

Darllenwch ein canllaw a fydd yn eich helpu i gynllunio’ch ymweliad ac i ddysgu am ein rhagofalon o ran diogelwch COVID-19. Cofiwch dim ond y rhaglen 'Ein Senedd' sydd ar gael brynhawn dydd Mawrth a Mercher.

Ymchwiliwch i’r sesiynau


Llawer o ddysgwyr hapus...

 

"Fe wnaeth y disgyblion fwynhau pob rhan. Mae’n wych bod tîm y Senedd wedi egluro popeth yn dda a bod agwedd bywyd go iawn/ymarferol/gweledol ar bopeth. 

Gwnaethom fwynhau ein hymweliad, diolch am eich amser - gwerthfawrogi'n fawr."


Cwricwlwm newydd, dim problem

Mae ein holl weithgareddau addysg yn gysylltiedig â chwricwlwm newydd Cymru.

Canfyddwch yr hyn y bydd disgyblion yn ei gael o’n holl weithgareddau yn y Senedd.

Cysylltiedig â'r cwricwlwm