Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cyhoeddwyd 17/08/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 03/08/2023   |   Amser darllen munudau

Ar gael am 10:00-12:00 ar fore Mawrth, bore Mercher a bore Iau, ac am 13:00-15:00 ar brynhawn Iau.

 

Addas ar gyfer: Disgyblion ysgol uwchradd

Hyd: 2 awr

Lleoliad: Ystâd y Senedd, Bae Caerdydd

£ Am ddim

 

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Bydd grwpiau'n cael taith o amgylch y Senedd ac yn ymweld â'r siambr drafod wreiddiol, Siambr Hywel, lle byddant yn cymryd rhan mewn ymarfer chwarae rôl wedi'i deilwra i anghenion y grŵp.

 

Gweithgareddau

Dechreuwch eich taith gyda chyflwyniad byr i'r Senedd, cyn dysgu am nodweddion cynaliadwy'r Senedd.

Siambr Hywel

Bydd disgyblion yn defnyddio meicroffonau ac offer pleidleisio i ffurfio, mynegi a thrafod eu barn eu hunain mewn dadl ffug yn y Cyfarfod Llawn. Bydd y disgyblion yn trafod pwnc o’r rhestr hon:

  • Fy Nghymru, Fy Mhlaned
  • Ffitrwydd a Llesiant
  • Fy Mreuddwydion
  • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Bydd grwpiau'n dysgu y gall penderfyniadau a wneir gan eu cynrychiolwyr effeithio ar eu bywydau, a’u bod yn bosibl iddynt wneud gwahaniaeth.

Hefyd, bydd grwpiau'n cael darganfod mwy am waith Senedd Ieuenctid Cymru a sut mae'r rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael llais.

 

Archebu Lle

Gwelwch y dyddiadau sydd ar gael a threfnwch eich ymweliad heddiw.

Archebwch nawr

 


Gwybodaeth Ychwanegol

  • Bydd angen i chi fynd drwy’r broses ddiogelwch felly byddem yn cynghori pob grŵp i gyrraedd 10 munud cyn i'ch ymweliad ddechrau.
  • Os byddwch yn ymweld ar fore dydd Mawrth neu fore dydd Mercher, gallwch archebu tocynnau i wylio'r Cyfarfod Llawn sy'n dechrau am 13.30.
  • Gellir archebu ystafell ginio ar gyfer eich grŵp cyn neu ar ôl yr ymweliad.
  • Mae cymhorthdal tuag at gostau teithio i'r Senedd ar gael i ysgolion cymwys. Mwy am gymorthdaliadau

 


 

Sut mae'r sesiwn hon yn cysylltu â'r cwricwlwm newydd? Gweld y cysylltiadau â’r cwricwlwm