Lefel UG Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Cyhoeddwyd 07/12/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/04/2022   |   Amser darllen munudau

Addas ar gyfer: Disgyblion ysgol uwchradd

Hyd: Hanner diwrnod

Lleoliad: Ystâd y Senedd, Bae Caerdydd

£ Am ddim

 

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Rhaglenni wedi'u teilwra i weddu i anghenion eich grŵp.

Gall rhai o’r rhaglenni hyn gynnwys yr opsiwn i archebu tocynnau ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgorau, a threfnu siaradwyr gwadd.

Mae’r opsiynau’n cynnwys:

  • O’r Cynulliad i’r Senedd: Taith datganoli
  • Strwythur, pŵer a rôl y Senedd
  • Seminar yn archwilio effeithiolrwydd y Senedd fel deddfwrfa a’i rôl wrth graffu
  • Cyflwyniad cyffredinol i'r Senedd a sut mae'n gweithio

 

Archebu Lle

Cysylltwch â thîm Addysg y Senedd i drafod.

Cysylltwch â ni