Lefel UG Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Cyhoeddwyd 07/12/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 03/08/2023   |   Amser darllen munudau

Ar gael am 10:00-12:00 ar fore Mawrth, bore Mercher a bore Iau, ac am 13:00-15:00 ar brynhawn Iau. Addas ar gyfer disgyblion Blwyddyn 12.

 

Cam Allweddol 5

Addas ar gyfer: Blynyddoedd 12 & 13

Hyd: Hanner diwrnod

Lleoliad: Ystâd y Senedd, Bae Caerdydd

£ Am ddim

 

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Rhaglenni wedi'u teilwra i weddu i anghenion eich grŵp.

Gall rhai o’r rhaglenni hyn gynnwys yr opsiwn i archebu tocynnau ar gyfer y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgorau, a threfnu siaradwyr gwadd.

Mae’r opsiynau’n cynnwys:

  • O’r Cynulliad i’r Senedd: Taith datganoli
  • Strwythur, pŵer a rôl y Senedd
  • Seminar yn archwilio effeithiolrwydd y Senedd fel deddfwrfa a’i rôl wrth graffu
  • Cyflwyniad cyffredinol i'r Senedd a sut mae'n gweithio

 

Siambr Hywel

Bydd pob ymweliad yn cynnwys taith o amgylch y Senedd a chyfle i ymweld â'r siambr drafod gwreiddiol.

 

Archebu Lle

Cysylltwch â thîm Addysg y Senedd i drafod.

Cysylltwch â ni