Ymweld â chi

Eisiau helpu dysgwyr ysgol a phobl ifanc i ddeall yn well sut mae democratiaeth yn gweithio yng Nghymru a sut y gallent ddweud eu dweud drwy Senedd Cymru?

Cymerwch olwg ar ein hamrywiaeth o weithdai a chyflwyniadau sydd ar gael yn rhad ac am ddim ar-lein a wyneb yn wyneb.

SESIYNAU AR GAEL

Trefnu sesiwn ar-lein neu wyneb yn wyneb

Gallwch gadw lle a chymryd rhan yn un o'n gweithgareddau a'n cyflwyniadau am ddim, wedi'i hwyluso gan un o'n swyddogion addysg.

SESIYNAU YCHWANEGOL

Sesiynau wedi eu teilwra

Chwilio am sesiwn yn arbennig ar gyfer eich grŵp?

Gallwn deilwra ein sesiynau ar gyfer anghenion eich grŵp. Llenwch y ffurflen gais a byddwn yn cysylltu gyda chi i drafod eich cais.

EFALLAI Y BYDD GENNYCH DDIDDORDEB HEFYD