Ymweld â chi

Eisiau helpu dysgwyr ysgol a phobl ifanc i ddeall yn well sut mae democratiaeth yn gweithio yng Nghymru a sut y gallent ddweud eu dweud drwy Senedd Cymru?

Cymerwch olwg ar ein hamrywiaeth o weithdai a chyflwyniadau am ddim sydd ar gael ar-lein ac wyneb i wyneb. Mae gennym Swyddog Addysg ac Ymgysylltu ag Ieuenctid wedi'i leoli ledled Cymru gyfan i gyflwyno sesiynau sy'n addas ar gyfer eich anghenion.

SESIYNAU AR GAEL

Trefnu sesiwn ar-lein neu wyneb yn wyneb yn eich ysgol

Gallwch gadw lle a chymryd rhan yn un o'n gweithgareddau a'n cyflwyniadau am ddim, wedi'i hwyluso gan un o'n swyddogion addysg.

SESIYNAU YCHWANEGOL

Sesiynau wedi eu teilwra

Chwilio am sesiwn yn arbennig ar gyfer eich grŵp?

Gallwn deilwra ein sesiynau ar gyfer anghenion eich grŵp. Llenwch y ffurflen gais a byddwn yn cysylltu gyda chi i drafod eich cais.

EFALLAI Y BYDD GENNYCH DDIDDORDEB HEFYD