Ymweliad gan Senedd Ysgol neu Gyngor Ysgol Uwchradd

Cyhoeddwyd 17/08/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 04/10/2023   |   Amser darllen munudau

Ar gael am 10:00-12:00 ar fore Mawrth, bore Mercher a bore Iau, ac am 13:00-15:00 ar brynhawn Iau.

 

Addas ar gyfer: Blynddoedd 7- 13

Hyd: 2 awr

Lleoliad: Ystâd y Senedd, Bae Caerdydd

£ Am ddim

 

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Bydd cynrychiolwyr Senedd neu Gyngor Ysgol yn edrych ar y tebygrwydd rhwng eu rolau a rolau Aelodau o’r Senedd.

Bydd y cynrychiolwyr yn chwarae rôl gwaith Aelod o’r Senedd fel Aelod o Bwyllgor y Senedd cyn cymryd rhan mewn dadl yn y siambr drafod wreiddiol i efelychu’r Cyfarfod Llawn.

 

Gweithgareddau

Dechreuwch eich ymweliad gyda thaith o amgylch y Senedd, ac yna gweithgareddau yn y ganolfan addysg.

Siambr Hywel

Mae Aelodau o’r Senedd yn cyfarfod mewn amryw o Bwyllgorau i ystyried nifer o syniadau.

Bydd cynrychiolwyr y cyngor/senedd ysgol yn ystyried pa benderfyniadau y byddent yn eu gwneud am 4 pwnc cyfredol fel aelodau o'r pwyllgorau canlynol:

  • Y Pwyllgor Iechyd
  • Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
  • Pwyllgor yr Economi
  • Y Pwyllgor Newid Hinsawdd

Bydd y disgyblion yn cynnig atebion ymarferol ac yn cyfiawnhau eu penderfyniad wrth weithredu’n wleidyddol.

Bydd y disgyblion yn trafod pwnc yn y siambr drafod wreiddiol - Siambr Hywel.

 

Archebu Lle

Gwelwch y dyddiadau sydd ar gael a threfnwch eich ymweliad heddiw.

Archebwch nawr

 


Gwybodaeth Ychwanegol

  • Bydd angen i chi fynd drwy’r broses ddiogelwch felly byddem yn cynghori pob grŵp i gyrraedd 10 munud cyn i'ch ymweliad ddechrau.
  • Os byddwch yn ymweld ar fore dydd Mawrth neu fore dydd Mercher, gallwch archebu tocynnau i wylio'r Cyfarfod Llawn sy'n dechrau am 13.30.
  • Gellir archebu ystafell ginio ar gyfer eich grŵp cyn neu ar ôl yr ymweliad.
  • Mae cymhorthdal tuag at gostau teithio i'r Senedd ar gael i ysgolion cymwys. Mwy am gymorthdaliadau

 


 

Sut mae'r sesiwn hon yn cysylltu â'r cwricwlwm newydd? Gweld y cysylltiadau â’r cwricwlwm