Adnoddau addysgu a dysgu

Edrychwch ar ein holl becynnau adnoddau, ein llyfrynnau gweithgareddau a’n fideos i blant a phobl ifanc. Mae pob un yn gysylltiedig â’r Cwricwlwm i Gymru.
Cam Cynnydd 2

Edrychwch ar ein hadnoddau addysgu ar gyfer dysgwyr ifanc.

Yn addas ar gyfer plant 5 i 8 mlwydd oed.

Archwilio’r adnoddau

Cam Cynnydd 3

Mae'n cynnwys pecynnau adnoddau a llyfrynnau gwybodaeth ar gyfer Cam Cynnydd 3.

Yn addas ar gyfer plant 8 i 11 mlwydd oed. 

Archwilio’r adnoddau

Cam Cynnydd 4

Dysgwch am y pecynnau adnoddau, y llyfrynnau gweithgareddau a'r fideos ar gyfer Cam Cynnydd 4.

Yn addas ar gyfer plant 11 i 14 mlwydd oed. 

Archwilio’r adnoddauCam Cynnydd 5

Edrychwch ar ein pecynnau adnoddau, ein llyfrynnau gweithgareddau a'n fideos ar gyfer Cam Cynnydd 5.

Yn addas ar gyfer dysgwyr 14 i 16 mlwydd oed. 

Archwilio’r adnoddau

Adnoddau ôl-16

Cyfres o adnoddau i ddysgwyr 16 oed a throsodd.

Archwilio’r adnoddau

Senedd Ieuenctid Cymru

Edrychwch ar ein hadnoddau addysgol gan Senedd Ieuenctid Cymru.

Archwilio’r adnoddau