Cylch Gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 6 Hydref 2021 i graffu ar waith y Prif Weinidog o safbwynt unrhyw fater sy'n berthnasol i'r gwaith o arfer swyddogaethau Llywodraeth Cymru.

Aelodau'r Pwyllgor