Pobl y Senedd

Peter Fox AS

Peter Fox AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Mynwy

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Rwy'n croesawu'r cyfle i gyfrannu at y ddadl heddiw fel aelod o’r Pwyllgor Cyllid, a chefnogaf y sylwadau a wnaed gan Gadeirydd ein pwyllgor, ac yn croesawu hefyd ein Haelodau o’r Senedd...

Y Cyfarfod Llawn | 13/07/2022

Y Cyfarfod Llawn | 13/07/2022

Y Cyfarfod Llawn | 13/07/2022

6. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i sicrhau bod cyfleoedd chwarae ar gael ac yn hygyrch i bob plentyn? OQ58356

Y Cyfarfod Llawn | 13/07/2022

Y Cyfarfod Llawn | 13/07/2022

Mae fy nghyfraniad yn mynd i fod yn fwy technegol ei natur, rwy'n credu. Yn gyntaf, Prif Weinidog, a gaf i ddiolch i chi am gyflwyno'r adroddiad blynyddol hwn, y cyntaf o'r Senedd hon? Ma...

Y Cyfarfod Llawn | 12/07/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Peter Fox AS

Bywgraffiad

Peter Fox yw Aelod o’r Senedd dros Fynwy a Gweinidog yr Wrthblaid ar gyfer y Ceidwadwyr Cymreig dros Gyllid. Fel Arweinydd Cyngor Sir Fynwy am 13 blynedd chwaraeodd ran allweddol o ran trafod a sicrhau bargen ddinesig fwyaf y DU - gwerth £1.3 biliwn – ar gyfer Prifddinas Ranbarth Caerdydd. Dyfarnwyd OBE iddo am hyn wedyn. Mae Mr Fox hefyd yn ffermwr da byw yn Sir Fynwy.

Asedau’r Cyfryngau

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Peter Fox AS