Pobl y Senedd

Llyr Gruffydd AS

Llyr Gruffydd AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Gogledd Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Cynnig bod y Senedd: Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Adroddiad ar berfformiad Dŵr Cymru, a osodwyd ar 8 Chwefror 2024. Noder: Gosodwyd ymateb Lly...

I'w drafod ar 17/04/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau ar gyfer Amgueddfa'r Gogledd?

Wedi'i gyflwyno ar 17/04/2024

Ymhellach i WQ91965, beth oedd y ddau faes arbenigedd a gafodd eu tynnu o'r rhestrau aros dwy flynedd i bobl ifanc o dan 18 oed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr?

Wedi'i gyflwyno ar 15/04/2024

Ymhellach i WQ91965, pryd y tynnwyd dau faes arbenigedd o'r rhestrau aros dwy flynedd ar gyfer pobl ifanc o dan 18 oed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr?

Wedi'i gyflwyno ar 15/04/2024

Pam oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn adrodd yn erbyn deg maes arbenigol ar gyfer pobl ifanc dan 18 oed oedd yn aros dros ddwy flynedd ym mis Ebrill 2022, o'i gymharu ag wyth...

Wedi'i gyflwyno ar 15/04/2024

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i leihau amseroedd aros o ddwy flynedd am driniaeth i bobl dan 18 oed?

Wedi'i gyflwyno ar 12/03/2024

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Llyr Gruffydd AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Cafodd Llyr ei addysgu yn Ysgol Bro Myrddin a Phrifysgol Aberystwyth.

Cefndir proffesiynol

Dechreuodd Llyr ei yrfa fel gweithiwr ieuenctid cyn iddo symyd I weithio I Gyngor Ieuenctid Cymru a Chyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol.  Yn ddiweddarach, death yn rheolwr prosiect I gwmni datblygu economaidd. Mae Llyr hefyd wedi bod yn Rheolwr Ymgynghori i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.

Hanes gwleidyddol

Cystadlodd Llyr am sedd Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro yn Etholiad y Cynulliad yn 2003, a chystadlodd am yr un sedd yn Etholiad Cyffredinol 2001, yn ogystal a chystadlu am sedd Gorllewin Clwyd yn Etholiad Cyffredinol 2010. Mae wedi boy n Gynghorydd Tref Caerfyrddin ac yn Faer Tref Caerfyrddin.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Llyr Gruffydd AS