Pobl y Senedd

Llyr Gruffydd AS

Llyr Gruffydd AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Gogledd Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Mae'r Senedd hon: 1. Yn cydnabod y cysylltiadau hanesyddol hirsefydlog rhwng Cymru ac Armenia. 2. Yn condemnio'r rhyfel terfysgol y mae pobl Armenaidd yn Nagorno Karabakh yn ei wynebu...

I'w drafod ar 31/01/2023

Sut mae, ac y bydd, Llywodraeth Cymru yn cefnogi busnesau a gweithwyr yn y maes caffael i adnabod a deall unrhyw wahaniaethau yn y cyfundrefnau caffael ar waith yng Nghymru a Lloegr ar ôl...

Wedi'i gyflwyno ar 31/01/2023

Faint o gyd-weithio sydd wedi bod rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i sicrhau fod Bil Caffael y DU a Bill Partneriaeth Cymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) yn cydberthynu?

Wedi'i gyflwyno ar 31/01/2023

I ba raddau mae Bil Caffael y DU a Bil Partneriaeth Cymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) yn mynd i gyflwyno cyfundrefnau caffael amgen yng Nghymru a Lloegr?

Wedi'i gyflwyno ar 31/01/2023

A wnaiff Llywodraeth Cymru esbonio’r rhesymeg y tu ôl i bob gwelliant y gofynnodd i Lywodraeth y DU ei gyflwyno i Fil Caffael y DU?

Wedi'i gyflwyno ar 31/01/2023

Pa welliannau mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Lywodraeth y DU eu cyflwyno i Fil Caffael y DU?

Wedi'i gyflwyno ar 31/01/2023

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Llyr Gruffydd AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Cafodd Llyr ei addysgu yn Ysgol Bro Myrddin a Phrifysgol Aberystwyth.

Cefndir proffesiynol

Dechreuodd Llyr ei yrfa fel gweithiwr ieuenctid cyn iddo symyd I weithio I Gyngor Ieuenctid Cymru a Chyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol.  Yn ddiweddarach, death yn rheolwr prosiect I gwmni datblygu economaidd. Mae Llyr hefyd wedi bod yn Rheolwr Ymgynghori i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.

Hanes gwleidyddol

Cystadlodd Llyr am sedd Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro yn Etholiad y Cynulliad yn 2003, a chystadlodd am yr un sedd yn Etholiad Cyffredinol 2001, yn ogystal a chystadlu am sedd Gorllewin Clwyd yn Etholiad Cyffredinol 2010. Mae wedi boy n Gynghorydd Tref Caerfyrddin ac yn Faer Tref Caerfyrddin.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Llyr Gruffydd AS