Pobl y Senedd

Llyr Gruffydd AS

Llyr Gruffydd AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Gogledd Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud ynghylch a fydd cyflwyno Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy'n Cynnwys Anifeiliaid) (Cymru) 2021 yn golygu bod bridwyr...

Wedi'i gyflwyno ar 19/03/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith disodli Deddf Anifeiliaid Anwes 1951 gan Reoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy'n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru...

Wedi'i gyflwyno ar 19/03/2021

Cynnig bod y Senedd: Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar weithredu Deddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 1 Chwefror 2021. Noder: Gosodwyd ymate...

I'w drafod ar 17/03/2021

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Addysg am bwysigrwydd hybu'r Gymraeg mewn perthynas â gwaith llywodraethwyr ysgol?

Wedi'i gyflwyno ar 17/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am recriwtio nyrsys yng Ngogledd Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 17/03/2021

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i annog byrddau iechyd yng Nghymru i gadw at ganllawiau NICE NG6 a'u rhoi ar waith, er mwyn lleihau'r cysylltiad sylweddol rhwng tlodi tanwydd ac af...

Wedi'i gyflwyno ar 15/03/2021

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Llyr Gruffydd AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Cafodd Llyr ei addysgu yn Ysgol Bro Myrddin a Phrifysgol Aberystwyth.

Cefndir proffesiynol

Dechreuodd Llyr ei yrfa fel gweithiwr ieuenctid cyn iddo symund ymlaen i weithio i Gyngor Ieuenctid Cymru a Chyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol. Yn ddiweddarach, daeth yn rheolwr prosiect i gwmni datblygu economaidd.

Mae Llyr hefyd wedi bod yn Rheolwr Ymgynghori i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.

Hanes gwleidyddol

Cystadlodd Llyr am sedd Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro yn Etholiad y Cynulliad yn 2003, a chystadlodd am yr un sedd yn Etholiad Cyffredinol 2001, yn ogystal â chystadlu am sedd Gorllewin Clwyd yn Etholiad Cyffredinol 2010.

Mae wedi bod yn Gynghorydd Tref Caerfyrddin ac yn Faer Tref Caerfyrddin.

Cofrestr Bydduannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Llyr Gruffydd AS