Pobl y Senedd

Llyr Gruffydd AS

Llyr Gruffydd AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Gogledd Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i ddiogelu dyfodol ffermydd y mae cynghorau yn berchen arnynt?

Wedi'i gyflwyno ar 18/05/2022

A wnaiff y Gweinidog amlinellu sut y mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn gweithio ar y cyd i ddarparu cyllid codi'r gwastad?

Wedi'i gyflwyno ar 18/05/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am bederfyniad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) fod adran achosion brys Ysbyty Glan Clwyd wedi ei nodi fel gwasanaeth sydd angen gwelliant sylweddol?

Tabled on 18/05/2022

Pa ddadansoddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud ynghylch a yw lefelau staffio diogel yn cael eu cynnal yn y gwasanaeth iechyd yng Ngogledd Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 12/05/2022

Cynnig bod y Senedd: Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: ‘Adroddiad ar bolisïau morol Llywodraeth Cymru’, a osodwyd ar 22 Chwefror 2022. Noder: Gosod...

I'w drafod ar 11/05/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella lefelau'r nifer sydd yn pleidleisio mewn etholiadau lleol?

Wedi'i gyflwyno ar 05/05/2022

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Llyr Gruffydd AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Cafodd Llyr ei addysgu yn Ysgol Bro Myrddin a Phrifysgol Aberystwyth.

Cefndir proffesiynol

Dechreuodd Llyr ei yrfa fel gweithiwr ieuenctid cyn iddo symyd I weithio I Gyngor Ieuenctid Cymru a Chyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol.  Yn ddiweddarach, death yn rheolwr prosiect I gwmni datblygu economaidd. Mae Llyr hefyd wedi bod yn Rheolwr Ymgynghori i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.

Hanes gwleidyddol

Cystadlodd Llyr am sedd Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro yn Etholiad y Cynulliad yn 2003, a chystadlodd am yr un sedd yn Etholiad Cyffredinol 2001, yn ogystal a chystadlu am sedd Gorllewin Clwyd yn Etholiad Cyffredinol 2010. Mae wedi boy n Gynghorydd Tref Caerfyrddin ac yn Faer Tref Caerfyrddin.

Asedau’r Cyfryngau

Cofrestr Buddiannau

Cofrestr Buddiannau – Y Bumed Senedd (PDF, 3.63MB)

Cofrestr Buddiannau – Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 739KB)

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 06/05/2011 - 05/04/2016
  2. 06/05/2016 - 28/04/2021
  3. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Buddiannau

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Digwyddiadau calendr: Llyr Gruffydd AS