Pwyllgor o'r Senedd Gyfan

Gellir galw Pwyllgor o'r Senedd Gyfan at ddiben penodol.

Cylch Gwaith

Gellir galw Pwyllgor o'r Senedd Gyfan at ddiben penodol. Mae rhestr o bwyllgorau'r Senedd Gyfan yn ystod y Chweched Senedd, ynghyd â'u cylch gwaith wedi'i chynnwys isod:

Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau)

Cafodd y Pwyllgor ei alw ar 31 Ionawr 2024 yn unol â Rheol Sefydlog 26.17(iii). Ei gylch gwaith yw ystyried gwelliannau i Fil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) yng Nghyfnod 2.

Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol)

Cafodd y Pwyllgor ei alw ar 17 Gorffennaf 2024 yn unol â Rheol Sefydlog 26.17(iii). Ei gylch gwaith yw ystyried gwelliannau i Fil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) yng Nghyfnod 2. 

Aelodau'r Pwyllgor