Pobl y Senedd

Natasha Asghar AS

Natasha Asghar AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Dwyrain De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Y Cyfarfod Llawn | 12/01/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i wella gwasanaethau i bobl ag anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd?

Wedi'i gyflwyno ar 12/01/2022

Y Cyfarfod Llawn | 11/01/2022

Y Cyfarfod Llawn | 11/01/2022

Prif Weinidog, mae pryder mawr ymhlith trigolion y de-ddwyrain ynghylch penderfyniad bwrdd iechyd Aneurin Bevan i dorri ei wasanaethau i'r cyhoedd oherwydd prinder staff. Mae'r toriadau'n...

Y Cyfarfod Llawn | 11/01/2022

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i'w gwneud yn orfodol i bob tŷ newydd a gaiff ei adeiladu yng Nghymru gael cysylltiadau a all drosglwyddo data ar gyfradd gigabeit?

Wedi'i gyflwyno ar 11/01/2022