Pobl y Senedd

Jane Dodds AS

Jane Dodds AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Heb Grŵp

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Y Cyfarfod Llawn | 22/05/2024

Diolch am yr ymateb.

Y Cyfarfod Llawn | 22/05/2024

7. A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad ar strategaeth Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â'r mater o stelcio? OQ61171

Y Cyfarfod Llawn | 22/05/2024

Y Cyfarfod Llawn | 22/05/2024

Diolch am yr ymateb.

Y Cyfarfod Llawn | 22/05/2024

3. Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella mynediad at wasanaethau rheilffyrdd dibynadwy i gymunedau gwledig? OQ61170

Y Cyfarfod Llawn | 22/05/2024

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Jane Dodds AS

Bywgraffiad

Hanes personol

Cafodd Jane ei geni a’i magu yn Wrecsam mewn teulu Cymraeg ei iaith, gan fynychu ysgol gynradd Gymraeg a graddio o Brifysgol Caerdydd cyn hyfforddi i fod yn weithiwr cymdeithasol. Ar ôl symud gyntaf i’r Trallwng, mae Jane bellach yn byw yn y Gelli Gandryll gyda’i gŵr Patrick a’u ci achub Arthur.

Cefndir proffesiynol

Roedd Jane yn weithiwr cymdeithasol amddiffyn plant am 27 mlynedd, gan weithio i amddiffyn plant agored i niwed gartref a thramor, cyn dychwelyd i Gymru yn 2012.

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Jane yn arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru am y tro cyntaf ym mis Tachwedd 2017 mewn balot i’r holl aelodau.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Jane Dodds AS