Pobl y Senedd

Jane Dodds AS

Jane Dodds AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Heb Grŵp

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Y Cyfarfod Llawn | 24/11/2021

Y Cyfarfod Llawn | 24/11/2021

Diolch yn fawr iawn i Rhys a phobl eraill sy'n cefnogi hyn.

Y Cyfarfod Llawn | 24/11/2021

Y Cyfarfod Llawn | 24/11/2021

Y Cyfarfod Llawn | 24/11/2021

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi'r cynnydd yn nifer y cynigion cydsyniad deddfwriaethol sy'n cael eu cyflwyno i'r Senedd. 2. Yn cydnabod bod hyn o ganlyniad i Weinidogion Cymru yn ceisio...

I'w drafod ar 18/11/2021