Pobl y Senedd

Jack Sargeant AS

Jack Sargeant AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Alun a Glannau Dyfrdwy

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Cynnig bod y Senedd: Yn nodi’r ddeiseb ‘P-06-1407 Rydym am i Lywodraeth Cymru ddiddymu'r gyfraith drychinebus ynghylch y terfyn cyflymder o 20mya.’ a gasglodd 469,571 o lofnodion.

I'w drafod ar 15/05/2024

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i gydweithwyr yn Llywodraeth Cymru ynghylch argymhelliad UNESCO ar foeseg deallusrwydd artiffisial?

Wedi'i gyflwyno ar 14/05/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet roi diweddariad ar Y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar Gyllid?

Wedi'i gyflwyno ar 08/05/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am gyhoeddiad Rolls-Royce i leihau cynlluniau ar gyfer ffatri rhannau adweithydd niwclear bach ar gyfer Glannau Dyfrdwy?

Tabled on 01/05/2024

Cynnig bod y Senedd: Yn nodi’r ddeiseb ‘P-06-1392 Diwygio Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021.’ a gasglodd 15,160 o lofnodion.

I'w drafod ar 30/04/2024

Sut mae Llywodraeth Cymru yn croesawu dulliau modern o adeiladu tai cymdeithasol?

Wedi'i gyflwyno ar 30/04/2024