Pobl y Senedd

Jack Sargeant AS

Jack Sargeant AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Alun a Glannau Dyfrdwy

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa asesiad mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith y cynnydd diweddar mewn ceisiadau am warantau llys i osod mesuryddion rhagdalu drwy rym yng nghartrefi pobol? 

Wedi'i gyflwyno ar 02/02/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru'n gweithio i sicrhau bod y nifer mwyaf posibl yn manteisio ar ei chynnig prydau ysgol am ddim i bawb?

Wedi'i gyflwyno ar 31/01/2023

Pa gyngor mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi ei roi i Lywodraeth Cymru ynghylch a yw prosesu cannoedd o warantau llys ar y tro, gan ganiatáu i gwmnïau ynni osod mesuryddion rhagdalu heb wiria...

Tabled on 25/01/2023

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidogion cyfatebol Llywodraeth y DU ar ddiogelu dyfodol y diwydiant dur yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 24/01/2023

Mae'r Senedd hon: 1. Yn nodi: a) bod defnyddwyr mesuryddion rhagdalu yn talu mwy am ynni; b) bod nifer cynyddol o drigolion yn cael eu gorfodi i newid i fesuryddion rhagdalu yn ysto...

I'w drafod ar 20/01/2023

Cefnogi pobl mewn argyfwng costau byw

I'w drafod ar 18/01/2023