Pobl y Senedd

Jack Sargeant AS

Jack Sargeant AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Llafur Cymru

Grŵp Llafur Cymru

Alun a Glannau Dyfrdwy

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i godi ymwybyddiaeth o sut y gall dynion gymryd cyfrifoldeb yn unigol ac ar y cyd am roi terfyn ar drais gwrywaidd yn erbyn menywod?

Wedi'i gyflwyno ar 13/10/2021

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog yn ei rhoi i ddatblygu cynllun peilot incwm sylfaenol cyffredinol wrth ddyrannu cyllid i'r portffolio cyfiawnder cymdeithasol?

Wedi'i gyflwyno ar 06/10/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth iechyd meddwl i bobl ifanc yn Alun a Glannau Dyfrdwy?

Wedi'i gyflwyno ar 30/09/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru'n galluogi dysgwyr i ddysgu mewn lleoliadau annhraddodiadol?

Wedi'i gyflwyno ar 29/09/2021

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi staff GIG Cymru?

Wedi'i gyflwyno ar 22/09/2021

Cynnig bod y Senedd: 1. Yn nodi: a) effaith sylweddol pandemig COVID-19 ar bobl sy'n byw gyda dementia yng Nghymru a phobl y mae dementia yn effeithio arnynt; b) pwysigrwydd gofalwyr d...

I'w drafod ar 16/09/2021