Pobl y Senedd

Mabon ap Gwynfor AS

Mabon ap Gwynfor AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Dwyfor Meirionnydd

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Diolch yn fawr iawn.

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus | 26/01/2023

Diolch. Os caf i, Gadeirydd, ofyn un cwestiwn olaf, a dwi'n meddwl bod Chris wedi gwneud pwynt pwysig yma o ran dysgu rhannu arfer da; dwi ddim yn meddwl bod hwnna'n cael ei wneud ddigon,...

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus | 26/01/2023

Diolch yn fawr iawn. Mae hwnna’n help mawr. Os caf fi fynd i bwynt cwbl wahanol, rŵan. O ran rôl awdurdod lleol, mae e’n gyfyngedig beth mae awdurdod lleol yn medru ei wneud, ond, wrth gw...

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus | 26/01/2023

Diolch yn fawr iawn. Gaf i jest wirio bod yr offer cyfieithu yn gweithio? Ydy—pawb yn hapus efo hynny. Gaf i gychwyn—a maddeuwch i fi fy naïfrwydd ac anwybodaeth, hwyrach, i gychwyn—ond,...

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus | 26/01/2023

Diolch yn fawr iawn i'r ddau ohonoch chi. Ar yr un trywydd, felly, mae yna ddadl wedi bod, onid oes, ymhlith rhai cynllunwyr trefi ynghylch pedestreiddio canol trefi, neu elfennau o drefi...

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus | 26/01/2023

Diolch yn fawr iawn, Richard. Phil, beth am y sefyllfa yn yr Alban? Beth ydych chi'n gweld ydy bwysigrwydd trafnidiaeth gyhoeddus, o ran hyfywedd canol trefi?

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus | 26/01/2023

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Gwybodaeth fanwl: Mabon ap Gwynfor AS

Bywgraffiad

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Mabon ap Gwynfor yn ymddiddori mewn ystod eang o feysydd, yn cynnwys materion rhyngwladol yn ymwneud a heddwch a chydberthynas gwladwriaethau; a hawliau cymunedol a phobl. Sefydlodd Mabon Gyngrhair Iechyd Gogledd Cymru yn 2013. Roedd yn gyd-drefnydd i wyliau heddwch cenedlaethol Cymru o 2004 i 2006. Mae Mabon yn Gristion. Mae’n arlunydd cain amatur, ac yn ymddiddori mewn ffotograffiaeth, darllen yn eang, a chwarae gyda’I blant.

Hanes personol

Mae Mabon yn wr I Nia, ac yn dad I bedwar o blant. Maent yn byw ar y fferm deuluol. Yn fab I’r mans, symudodd y teulu I wahanol gymunedau. O ganlyniad mynychodd Mabon amryw o ysgolion uwchradd: Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Ysgol Gyfun Gwyr, a Chanolfan Gwenallt yn Ystalyfera, gyda chyfnod byrhoedlog yn Ysgol St Roses, Georgetown, Guyana.

Cefndir proffesiynol

Graddiodd Mabon o Brifysgol Cymru, Bangor gyda gradd BA mewn Hanes. Mae cefndir proffesiynol Mabon yn y wasg a rheoli proseictau.

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Mabon fel Cynghorydd Tref yn Aberystwyth yn 2004, ac fel Cynghorydd Sir ar gyfer ward Llandrillo ar Gyngor Sir Ddinbych yn 2017.

Aelodaeth

Tymhorau yn y swydd

  1. 08/05/2021 -

Gweld y Gofrestr Fuddiannau Gyfredol

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Etholiadau

Asedau'r Cyfryngau

Digwyddiadau calendr: Mabon ap Gwynfor AS