Pobl y Senedd

Laura Anne Jones AS

Laura Anne Jones AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Dwyrain De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa gymorth ariannol sydd ar gael i leoliadau meithrin?

Wedi'i gyflwyno ar 24/03/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i gynyddu niferoedd staff meithrin?

Wedi'i gyflwyno ar 24/03/2023

Beth yw'r gost gyfartalog, y pen, o ddarparu prydau ysgol am ddim?

Wedi'i gyflwyno ar 21/03/2023

Beth oedd cyfanswm gwerth, mewn punt sterling, y nwyddau a gafodd eu hallforio yng Nghymru yn 2022?

Wedi'i gyflwyno ar 20/03/2023

Beth oedd cost y Rhaglen Allforwyr Newydd?

Wedi'i gyflwyno ar 20/03/2023

Faint o bobl sydd wedi cael mynediad i'r hawl genedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol ar Hwb bob mis ers ei sefydlu?

Wedi'i gyflwyno ar 20/03/2023