Pobl y Senedd

Laura Anne Jones AS

Laura Anne Jones AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Dwyrain De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

A oes gan y Llywodraeth gynlluniau i ostwng terfyn cyflymder yr A40 i 50mya?

Wedi'i gyflwyno ar 10/08/2022

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau nifer y myfyrwyr o Gymru sy'n mynychu sefydliadau addysg uwch ledled y DU gan gynnwys eu hethnigrwydd a statws economaidd-gymdeithasol, wedi'i dorri i lawr...

Wedi'i gyflwyno ar 10/08/2022

Beth mae'r Llywodraeth yn ei wneud i gefnogi'r cynigion ar gyfer atomfa yn y Gogledd?

Wedi'i gyflwyno ar 03/08/2022

A oes gan y Llywodraeth unrhyw gynlluniau i fynd i'r afael â'r lefelau uchel o dagfeydd yng Nghas-gwent?

Wedi'i gyflwyno ar 03/08/2022

A oes gan y Llywodraeth unrhyw gynlluniau i archwilio dulliau holistaidd fel dewis arall yn lle therapi amnewid hormonau ar gyfer atgyfeiriadau dysfforia hunaniaeth rhywedd ymysg plant a...

Wedi'i gyflwyno ar 03/08/2022

A wnaiff y Llywodraeth roi manylion am effeithiolrwydd y Llwybr Canser Sengl ers yr adroddiad cynnydd diwethaf yn 2020?

Wedi'i gyflwyno ar 27/07/2022