Pobl y Senedd

Laura Anne Jones AS

Laura Anne Jones AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Ceidwadwyr Cymreig

Grŵp Plaid Ceidwadwyr Cymreig

Dwyrain De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael â Phrif Swyddog Meddygol Cymru ynghylch adolygiad Cass?

Wedi'i gyflwyno ar 16/05/2024

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Phrif Swyddog Meddygol Cymru ynghylch gwasanaethau rhywedd yng Nghymru?

Wedi'i gyflwyno ar 09/05/2024

A wnaiff yr Ysgrifennydd Cabinet ddatganiad am Adroddiad Cass a'r goblygiadau i blant a phobl ifanc yng Nghymru?

Tabled on 17/04/2024

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ddyfodol Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd?

Wedi'i gyflwyno ar 17/04/2024

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad i'r Senedd ar gynlluniau ar gyfer canllawiau trawsryweddol mewn ysgolion yn dilyn y stori ddiweddaraf yn y Telegraph?

Tabled on 20/03/2024

A gynhaliwyd arolwg RAAC Cymru gan syrfewyr arbenigol, a pha hyfforddiant maent wedi'i gael i adnabod RAAC?

Wedi'i gyflwyno ar 11/03/2024

Rhagor o wybodaeth a digwyddiadau yn y calendr

Digwyddiadau calendr: Laura Anne Jones AS