Pobl y Senedd

Luke Fletcher AS

Luke Fletcher AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd

Plaid Cymru

Grŵp Plaid Cymru

Gorllewin De Cymru

Fy Ngweithgareddau yn y Senedd

Y Cyfarfod Llawn | 18/01/2022

Y Cyfarfod Llawn | 18/01/2022

Ni fydd yn syndod i'r Gweinidog fod gennyf bryderon mawr ynghylch y dirwyon ar weithwyr yn rheoliad Rhif 23, ac nid fi yw'r unig un, wrth gwrs—fel y nododd Rhun ap Iorwerth, mae'r TUC ac...

Y Cyfarfod Llawn | 11/01/2022

Y Cyfarfod Llawn | 11/01/2022

Diolch i'r Weinidog am gyflwyno'r gyllideb hon.

Y Cyfarfod Llawn | 11/01/2022

A yw darparu prydau am ddim drwy gyfnod gwyliau'r ysgol yn dal i gael ei gyfrif yng nghyllideb ddrafft 2022-23, ac a fydd y ddarpariaeth yn parhau?

Wedi'i gyflwyno ar 11/01/2022